Chillers högkvalitativa fläktkonvektor är en idealisk lösning för byggnader och installationer av högsta klass där höga krav ställs på inomhusluftens kvalitet och den teknik som används. Den tekniska lösningen i kombination med den avancerade automatiken garanterar termisk komfort och tyst drift.