Chillers fancoilenheter är tysta, termiskt komfortabla och energieffektiva

Chillers fancoilenhet (FCU) är en helhetslösning som är klar att användas. Den är tillverkad enligt kundens specifikationer och förinställd med kundens parametrar.
Tack vare dessa kvaliteter minskas arbetet på plats, vilket gör att Chillers fancoilenheter är extremt kostnadseffektiva att installera och driftsätta.  Utrustningen kan enkelt byggas in i ett köldbärarsystem, anslutas till elnät och byggnadsautomation samt inkopplas till friskluftstillförsel.

Chillers högkvalitativa fancoilenheter är det bästa valet för luftkonditionering i byggnader av högsta klass. Chillers fancoilenheter erbjuder hög användarkomfort med minimerade ljudnivåer i skilda användningsområden, från hotell till privatbostäder, från sjukhus till köpcentra, från bibliotek till skolor.
Chillers fancoilenheter är optimerade för ett brett vattentemperaturområde baserat på kundens behov. Enheterna är lämpade för lokalt producerat kylvatten och fjärrkylsystem. Enheterna är dessutom konfigurerade och parametrerade i fabriken enligt kundens specifikationer – det finns inget behov av att modifiera inställningarna på enheten under installation och driftsättning. Modifieringar på plats (som t.ex. när ett rums användningssätt ändras), stöds av automatiksystemet Vari Pro.

Läs merVisa mindre

Bättre kvalitet på inomhusluften

Chillers fancoilenheter garanterar komfortabel och dragfri ventilation i alla applikationer. Inblåsningsgallrets design förhindrar oönskad blandning av returluft och tilluft. I takinstallerade enheter styrs inblåsningsluften till rummet utefter taket. Därigenom ökar luftens kyleffekt eftersom taktemperaturen sjunker med kalluftsflödet.
Som ett resultat av innovativ design, möjliggör precisionsstyrningen av systemet att inomhusluftens temperatur konstanthålls även vid varierande värmebelastning.
Alla Chillers fläktkonvektorer är utformade för att de enkelt ska kunna underhållas. För att uppnå bästa kvalitet på inomhusluften är de delar på fancoilenheterna som blir smutsiga med tiden, som t.ex. galler och kondensvattentråg, borttagbara eller öppningsbara för enkel rengöring.

Energieffektiv och tyst drift

Den innovativa layouten för de viktigaste komponenterna säkerställer maximering av fancoilenhetens värmeöverföringsyta och minskar den energimängd som erfordras för att uppnå tillräcklig kyleffekt. Gallren i fancoilenheterna är optimerade för drift med EC-fläktteknologi, vilket medför avsevärda energibesparingar jämfört med konventionell design.
Enheternas lufttäta konstruktion i kombination med utmärkt ljudisolering och den unika layouten ger reducerad ljudnivå i enheterna. Enheterna med friskluftsinlopp som tillval har dessutom specialdesignad fläktkammare för att dämpa ljudet från friskluftsintaget.

 

Kundanpassade lösningar

Chillers fancoilenheter kan installeras i en mängd olika varianter. I vårt produktsortiment ingår lösningar för flera olika takinstallationer liksom installationer för fristående enheter och montering i fönsterbänk.

InstallationGrand BoxStudio
Undertak / genom väggx
Undertak / genom väggx
Under undertakxx
Fönsterbänkx
Friståendex
Chillers kundanpassade fancoillösningar för olika installationer

 

Driftsprincipen i en fancoilenhet

Kylvatten från ett fjärrkylsystem eller en Chillquick köldbärarstation cirkulerar genom fancoilenheten. Den interna fläkten i enheten styr inblåsningsluften genom gallret med optimal spridning.  Överskottsvärme från returluften passerar genom batteriet och överförs till kylvattensystemet. En fancoilenhet kan även användas för uppvärmning om den ansluts till en värmevattenkrets.
Chillers fancoilenheter är lämpade för våta och torra kylningssystem. Våta system har utmärkt kylningskapacitet. Enheterna för våta system är utrustade med ett kondensvattentråg och kan fälla ut fukt ur luften under drift. I torra system används vatten med högre temperatur och de uppnår därför lägre kyleffekt jämfört med våta system av samma storlek. I torra system krävs även givare för att förhindra kondensering. I Chillers fancoilenheter tas kondensvatten bort via en pump eller fri dränering.

Automatikalternativ

 Våra fancoilenheter kan levereras med två olika automatiksystem, nämligen Vari Pro och Vari.
I Chillers automatiksystem Vari Pro för fancoilenheter introduceras ett nytt sätt att styra kyl- och värmesystem.  Enkel styrning av vattenflöden och temperaturer tillsammans med data från systemet, möjliggör precisionsstyrning av kyl- och värmesystemet. Feedback om systemets status och energiförbrukning i realtid förhindrar onödiga underhållssamtal och oönskade energiräkningar.

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej
*) Kylning, kylning och uppvärmning. ventiler och styrenheter, kondensvattenpump, elkontakt, friskluftanslutning för installationer i undertak, dekorativa täckanordningar för synliga installationer, specialfärger (synliga delar)

Fancoilenheter

Referenser