Moduluppbyggt fläktkonvektor

Moduluppbyggd enhet med många alternativa luftinblåsningsriktningar

Moduluppbyggnaden i Giant fancoil medger mångsidig användning för såväl värme- som kylsystem. Enheten kan konfigureras så att luften blåses in horisontellt, uppåt eller nedåt. Serverrum, övervakningsrum och mindre butiksutrymmen är lämpliga att installera Giant fancoilenheter i. Enheterna är försedda med EC-fläktar och är optimala att använda i fjärrkylsystem och andra kylvattensystem.

Tillbehör

Ventiler är förinstallerade och konfigurerade på fabriken
Tryck- och sugkammare med eller utan galler
Kondensvattenavledning via pump eller fri dränering