Vår kundspecifika tillverkning i kombination med experttjänster och kännedom om nordiska förhållanden borgar för att våra kunder får en optimal helhetslösning som är hållbar, energieffektiv och ekologisk.  Våra kyl-, värme- och energisystem används i både nya och renoverade byggnader, inklusive hotell, offentliga byggnader, kontor, köpcentra, industrianläggningar och bostadshus. Chiller är en del av Koja Group, en finsk leverantör av luftkonditioneringslösningar.

Energieffektiva helhetslösningar anpassade till kundens behov

Vi konstruerar energieffektiva utrustningslösningar för att möta våra kunders specifika behov. Skräddarsydda lösningar är nyckeln till optimal energieffektivitet och hållbarhet under systemets hela livstid. I utformningen av våra lösningar tar vi också hänsyn till de snäva tidtabellerna i byggbranschen. Våra lösningar är alltid utformade för snabb och enkel installation och idrifttagning.

Experter till hands för att hjälpa till

Vi är en banbrytande leverantör av kyllösningar med ett starkt expertteam. Vi hjälper våra kunder att utforma och genomföra en idealisk utrustningslösning. Vi strävar efter att planera optimala lösningar som uppfyller kraven och villkoren för respektive tillämpning, och vi tillverkar utrustningarna enligt planen. Med vår omfattande utrustningsexpertis tar vi hand om våra lösningar under hela deras livscykel. Läs mera >>

Nordiskt klimat och nordiska krav

Vi utnyttjar det nordiska klimatet på ett ekologiskt sätt genom att maximera användningen av sval utomhusluft för kylning och ägnar särskild uppmärksamhet åt användbarhet och köldresistens i våra utomhussystem.

Tystnad är en nordisk lyx. Förutom energieffektivitet är akustisk ekologi kärnan i vår produktutveckling. Vi förstår de tysta nordiska ljudlandskapen och respekterar dem med tekniska innovationer.

En obruten kedja från design till underhåll

Våra produktionslokaler ligger i samma anläggning som vår produktutveckling. Processflödet från design till fullt testad lösning är kontinuerligt och pålitligt. En applikationsspecifik lösning tas fram med hjälp av vår programvara för produktval. Utrustningsinformationen överförs automatiskt till vårt datasystem, som styr tillverkningsprocessen och dokumentationen på ett kostnadseffektivt sätt.  Vårt kundstöd slutar inte med leveransen av utrustningen. Produktinformationen överförs till vår underhållstjänst så att vi kan identifiera varje enskild utrustning vid underhåll.