Samtidig uppvärmning och kylning kan fördubbla systemets årliga energieffektivitet eftersom ingen energi spills i processen. I Chillers värmepumpstation kombineras funktionerna för kylvatten, värmeåtervinning och uppvärmningsvatten i en enda fabrikstillverkad och testad lösning med maximerad energieffektivitet.

Installationstiden kan minskas med 50–90 % i jämförelse med standardlösningen, som innebär att systemet byggs upp på plats med individuella komponenter. Förutom att installationen går snabbt, så minskas totalkostnaderna eftersom det inte föreligger något behov av att installera erforderliga tillbehör som tankar, pumpar och ventiler på plats. All Chiller-utrustning levereras alltid fabriksmonterad och klar att användas. Dessutom blir projektschemat mer tillförlitligt eftersom arbete på platsen minimeras.
Den inbyggda Chilltronic-automatiken styr energihanteringen mellan uppvärmning, kylning och energiregenerering, liksom alla andra funktioner i en värmepumpstation. Det finns även anslutningsbarhet till Service Next IoT, som möjliggör övervakning online och styrning av utrustningen.
Applikationer för värmepumpstationer finns i kommersiella byggnader, bostadsbyggnader och industrianläggningar. Geotermisk värme, spillvärme eller processvärme kan användas för värmeåtervinning och eventuell överskottsenergi lagras och återvinnas från borrhålen vid senare tillfälle.

 

Tidsbesparing vid installation och driftsättning

Installationstiden kan minskas med 50–90 % i jämförelse med standardlösningen, som innebär att systemet byggs upp på plats med individuella komponenter. Förutom att installationen går snabbt, så minskas totalkostnaderna eftersom det inte föreligger något behov av att installera erforderliga tillbehör som tankar, pumpar och ventiler på plats. All Chiller-utrustning levereras alltid fabriksmonterad och klar att användas. Dessutom blir projektschemat mer tillförlitligt eftersom arbete på platsen minimeras.

Snabb projektering och minimala utrymmesbehov

Varje värmepumpstation anpassas till kundens krav och behov. VVS-projektören väljer önskade kvaliteter och funktioner i valprogrammet Option. Projekteringsfasen är snabbt undanstökad då måttritningarna med serviceutrymmen samt scheman för luftflöde och el är tillgängliga redan i projekteringsfasens inledning.
Den färdigbyggda värmepumpstationen kräver mindre utrymme i maskinrummet, vilket leder till inbesparingar i byggkostnaderna och gör installationen under renovering av en byggnad mycket enklare.

Optimerad energieffektivitet och styrning

Samtidig uppvärmning och kylning med möjlighet till regenerering fördubblar den årliga energieffektiviteten jämfört med den som uppnås i ett system med separat utrustning för uppvärmning och kylning. All energi utnyttjas i systemet – inget spill.
Energieffektivitet och precisionsstyrd temperatur är de viktiga designpunkterna för alla Chillers värmepumpstationer. Kyl- och uppvärmningsvatten kan styras noggrant samtidigt. Även i de fall naturliga orsaker leder till temperaturvariationer kan en stabil process upprätthållas med Chillers värmepumpsystem.

Styrautomatik med ett IoT-gränssnitt

Anslutningsbarhet till molntjänsten Service Next IoT ingår i Chilltronic-automatiken. Service Next möjliggör fjärrövervakning och -styrning av kylsystemet. Utrustningens tillgänglighet och prestanda övervakas kontinuerligt av Service Next. Larm och meddelanden kan skickas till en mobiltelefon eller via e-post direkt från systemet. I portalen Service Next är även månadsrapporter om prestanda tillgängliga.

Produkter och referenser