Samtidig uppvärmning och kylning kan fördubbla systemets årliga energieffektivitet eftersom ingen energi spills i processen. I Chillers värmepumpstation kombineras funktionerna för kylvatten, värmeåtervinning och uppvärmningsvatten i en enda fabrikstillverkad och testad lösning med maximerad energieffektivitet.