Köldbärarstationer och vätskekylaggregat

Energieffektiva och miljövänliga

Chillers köldbärarstationer och vätskekylaggregat är konstruerade att fungera i de snabbt skiftande klimatförhållanden som är typiska i de nordiska länderna. Våra produkters energieffektivitet bygger på avancerade teknologiska lösningar och effektiv energiåtervinning. I vår produktutveckling betonar vi miljömässiga värden och användning av rena köldmedier. Vårt mål är att vara en miljövänlig och energieffektiv föregångare inom branschen.

Livscykelservice

Hörnstenen i vår driftsfilosofi är att se efter våra maskiner under hela deras livscykel. Våra experter står till tjänst med att hjälpa er att utarbeta en optimal handlingsplan för projektet. Efter installationen kan ni utnyttja vårt koncept för livscykelservice – ServiceNext, som omfattar IoT-baserad övervaknings- och resultatoptimering kombinerat med dokumentation från våra experter samt underhåll under produktens hela livslängd.

Produkter