I Chiller-konceptet ingår alla viktiga egenskaper och funktioner i ett köldbärarsystem i en kundanpassad, fabrikstillverkad och testad helhetslösning. Alla Chillers köldbärarstationer levereras klara för slutinstallation och driftsättning. Det är bara rör- och elanslutningar som måste göras på plats innan köldbärarstationen kan tas i bruk. Vid behov kan ”driftstillstånd” ges via fastighetens automatiksystem.  

Via konceptet Service Next IoT tillhandahålls information i realtid och rapporter om systemprestanda. Chillquick köldbärarstationer tillverkas av högkvalitetskomponenter och är utformade för lång livslängd.

I en köldbärarstation styrs köldbärarens flöde och temperatur med hög noggrannhet och effektivitet.  Automatiken i en köldbärarstationen optimerar parallell användning av kompressorer och frikyla. Dessutom hanterar även denna automatik kylmedelscirkulationen till torrkylarna med hjälp av de inbyggda pumparna. Köldbärarstationen tillhandahåller kylvatten till luftkonditioneringsenheter (AHU:er) ), fancoilenheter (FCU:er) och precisionsstyrda enheter (CCU:er).

Tidsbesparing vid installation och driftsättning

Chillers köldbärarstationer medför en inbesparing på 50–90 % av den tid som normalt åtgår vid installation av en standard vattenkyld kylmaskin. Förutom att installationen går snabbt, så minskas totalkostnaderna eftersom det inte föreligger något behov av att installera erforderliga tillbehör som tankar, pumpar, ventiler och frikyla på plats. En köldbärarstation levereras alltid som fabrikstillverkad klar-att-använda utrustning.
Med färre variabler förbättras tillförlitligheten vid schemaläggning. Uppstarten på plats blir snabb och bekymmersfri eftersom varje köldbärarstation genomgår fullskaletestning på fabriken med kundens parametrar inlagda.

Snabb projektering och minimala utrymmesbehov

Varje köldbärarstation anpassas till kundens krav och behov. VVS-projektören väljer önskade kvaliteter och funktioner med valprogrammet Option. Projekteringsfasen är snabbt undanstökad då måttritningarna med serviceutrymmen samt scheman för luftflöde och el är tillgängliga redan i projekteringsfasens inledning.

Den färdigbyggda köldbärarstationen kräver mindre utrymme i maskinrummet, vilket leder till inbesparingar i byggkostnaderna och gör installationen under renovering av en byggnad mycket enklare.

Optimerad energieffektivitet och styrning

Energieffektivitet och precisionsstyrning av temperaturen är de viktiga designpunkterna för alla Chillers köldbärarstationer. Minimala variationer i kylvattentemperaturen gör avfuktnings- och kylprocesserna extremt noggranna. Den höga noggrannheten är kärnpunkten i systemets effektivitet i såväl enstaka kylenheter som i hela byggnaden  Hela kylsystemet strävar efter att uppnå börvärdet, vilket resulterar i utmärkt komfort och energibesparingar eftersom kylningen optimeras efter det verkliga behovet.

Styrautomatik med ett IoT-gränssnitt

Chilltronic-automatik styr alla funktioner i en köldbärarstation. Automatiken har två prestandanivåer, nämligen Vari Pro och Vari.
Anslutningsbarhet till molntjänsten Service Next IoT ingår i Chilltronic-automatiken. Service Next möjliggör fjärrövervakning och styrning av kylsystemet. Utrustningens tillgänglighet och prestanda övervakas kontinuerligt av Service Next. Larm och meddelanden kan skickas till en mobiltelefon eller via e-post direkt från systemet. I portalen Service Next är även månadsrapporter om prestanda tillgängliga.

Producter

Referensser