Chillquick Eco

Utomhusenheten Chillquick Eco är en tillförlitlig köldbärarstation med ett fyrstegsstyrsystem. Lösningen sparar utrymme i maskinrummet. Ofta behövs ett separat maskinrum inte alls. Systemet kan förses med en inomhusenhet med anpassningsbara vattenkretsar. Detta möjliggör kylning vid olika temperaturer.

Kostnadseffektiv och enkel installation

Chillquick köldbärarstationer medför betydliga inbesparingar vad gäller installationstid. Jämfört med konventionella köldbärarsystem sparar du in avsevärt med tid. Funktionstestningen som görs på fabriken och den fabriksmonterade enheten spelar en viktig roll när det gäller att spara tid på arbetsplatsen. Allt du behöver göra på plats är att koppla ihop enheterna med varandra och ansluta till kylsystemet i byggnaden.

En lättanvänd kombination

Inom- och utomhusenheterna kommunicerar sömlöst med varandra. Båda enheterna styrs centralt via ett användargränssnitt som är inbyggt i inomhusenheten. Detta resulterar i strömlinjeformad automatik och gör systemet enkelt att använda.

Effektiv avfuktning

För att säkerställa en effektiv avfuktningsprocess förbikopplas det mellanliggande transfersystemet och systemets kallaste värmeväxlarmedium används i avfuktningsbatteriet. Med denna lösning äger avfuktningsprocessen rum vid en temperatur som är flera grader lägre än den annars skulle ha varit.

Frikylning

Systemet kan förses med en frikylningsfunktion som minskar totaltiden för mekanisk kylning och därvid bidrar till att spara energi.

Alternativa funktioner

Köldbärarstation med frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg
Köldbärarstation utan frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg
Vätskekylaggregat med frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg
Vätskekylaggregat utan frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg

Effektområde

130–380 kW