Studio fancoilenhet
Installation under undertak, i fönsterbänk och fristående
Fyra storlekar för varje installationstyp
Med eller utan dekorativt ytterskåp
Total kyleffekt 1,6–11,4 kW
Sensibel kyleffekt 1,0–7,3 kW
Ljudnivå från 19 dB(A)
Luftflöde 45–358 l/s
*Total och sensibel kyleffekt luft 27°C/50 %RH, vatten 7/12°C
Ljudnivå ljudtrycksnivå Lp(A) 100 m3 rum

 

Mångsidiga möjligheter

 

Den mångsidiga och anpassbara Studio erbjuder många olika metoder för installation i tak, i fönsterbänk och fristående. Studios unika batterilösning ger förbättrad prestanda i fjärrkylsystem.

Studio fancoilenhet kombinerad med den mångsidiga och anpassbara automatiken Vari Pro och den prisbelönta rumsstyrenheten Vari PRO utgör ett utmärkt val för luftkonditionering där hög termisk komfort prioriteras.
Automatiken Vari Pro garanterar precisionsstyrning av lufttemperatur och -flöde och säkerställer att inomhusförhållandena hålls på behaglig nivå under det att luftkonditioneringens energiförbrukning minimeras.

| Energieffektiv och tyst

 • Maximerad värmeöverföringsyta i batteriet garanterar maximal kyleffekt med minimerad energiförbrukning
 • Förbättrad kyleffekt gör att fläkten kan köras med lägre hastighet vilket reducerar ljudnivån.
 • Tyst drift garanteras genom enhetens design och ljudisolering

| Mångsidiga möjligheter – kompatibla med olika applikationer

 • Kundanpassad – optimerad för ett brett vattentemperaturområde
 • Förbättrad prestanda i fjärrkylsystem
 • Ljudnivån kan väljas så att den även uppfyller de strängaste kraven
 • Många kulörer att välja mellan på gallret – smälter in med interiören
 • Många styrmöjligheter

| Behagligt inomhusklimat

 • Precisionsstyrning av lufttemperatur och -flöde med Vari Pro automatik

| Kostnadseffektiv installation och enkelt underhåll

 • Inpluggningsdon för el och snabbkoppling för rumsstyrenheten förenklar installationen
 • Uppstartsguide (Start-up wizard) för rumsstyrenheten underlättar driftsättning och testning
 • Diagnostik som förutser underhållsbehov

Produktkvaliteter

 • Olika möjligheter för installation i tak, i fönsterbänk och fristående
 • Dekorativa ytterskåp täcker synliga installationer
 • Modellerna för installation i fönsterbänk eller fristående kan justeras beroende på om systemet ska anslutas till en kondenserande eller icke-kondenserande krets.
 • Röranslutning till vänster eller höger
 • Alternativ för kylning, uppvärmning samt kyl- och värmeenheter (uppvärmning med monterad enhet eller radiatorventil)
 • Konfigurering enligt önskad kyleffekt (och värmeeffekt), luftflöde och ljudnivåer

Tillbehör

 • Tryckoberoende styrventiler (PICV)
 • Snabbanslutningsdon som tillval
 • Rumsstyrenhet med snabbkopplingar
 • Kondensvattenborttagning via pump eller fri dränering
 • Fotsockel som tillval för fristående enheter
 • Specialfärg på skåp och galler

Automation

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej
*) Kylning, kylning och uppvärmning. ventiler och styrenheter, kondensvattenpump, elkontakt, friskluftanslutning för installationer i undertak, dekorativa täckanordningar för synliga installationer, specialfärger (synliga delar)

Konvektor

Referenssit