Studio fläktkonvektor

Dragfri och tyst fläktkonvektor

Studio fläktkonvektor kan installeras vid taket, i fönsterbänk eller på vägg. Med eller utan hölje. Enheten är lämpad för såväl kyl- som värmesystem.

Värmeöverföringsytan på batteriet är optimerad för att säkerställa maximal kyleffekt med minimal energiförbrukning.

Välj lämplig ljudnivå på enheten från ett urval av fem standardalternativ. Fläktens prestanda optimeras kontinuerligt via variabelt varvtal inom ljudgränserna. Enheten är konstruerad för att ge optimal prestanda i fjärrkylsystem.

Automatiken Vari Pro styr lufttemperaturen och vätskeflödet exakt och noggrant.  Enheterna konfigureras på fabriken enligt de behov som föreligger på platsen och testas med ett särskilt testsystem.

Snabb att installera

Utformningen av Studio fläktkonvektor tillåter olika installationer; alla anslutningar sitter antingen på enhetens vänstra eller högra sida. Inget extra elarbete behövs. Enheten är försedd med stickpropp. Anslutningen till ett modbusbaserat fastighetsautomationssystem sker via rumsregulatorn Vari PRO. Rumsregulatorn Vari PRO levereras med kabel och snabbkoppling så att den lätt kan kopplas ihop med enheten. Rumsregulatorns ”Start Up Wizard”, garanterar enkel och snabb idrifttagning och testning. Installationen som brukade ta flera timmar klaras nu av på bara en halvtimme. Fläktfiltret kan enkelt tas loss för underhåll.

Automation

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Installationsalternativ

Enheter utan hölje

  • SHLK, takinstallation torr/våt, med kondensvattentråg
  • SVLK, vägginstallation torr modell, utan kondensvattentråg
  • SVK, vägginstallation, våt modell, med kondensvattentråg

Enheter med hölje

  • SHLC, takinstallation torr/våt, med kondensvattentråg
  • SVLC, vägginstallation torr/våt, utan kondensvattentråg
  • SVC, vägginstallation, våt, med kondensvattentråg

Tillbehör

Förinställda och konfigurerade ventiler på fabriken.
Tryckoberoende styrventil (PICV)
Stickpropp för snabb installation
Snabbkontakt för rumsregulatorn
Kondensvattenavledning via pump eller fri dränering
Fotställning för fristående installation
Specialfärg på gallret