Chiller erbjuder extremt energieffektiva lösningar för applikationer som kräver precisionsstyrning av luftfuktighet och temperatur. Systemen levereras med inbyggd IoT-teknik som gör det möjligt att övervaka dem i realtid och snabbt svara på förändringar i uppvärmnings- och kylningsbehov. Chillers lösningar för precisionsstyrning används för att hantera och styra luftkonditioneringen i laboratorier, arkiv och stora datahallar.

Chillers lösning är kompatibel med olika kylvattenkällor, som t.ex. ett fjärrkylsystem och en köldbärarstation. Frikyla kan byggas in i systemet för att möjliggöra ännu energieffektivare styrning av luftkonditioneringen medan systemets nödkylningsteknologi garanterar att inomhusklimatet förblir stabilt under alla förhållanden.