Igångkörningstjänst

Driftsättning

Vår igångkörningstjänst säkerställer att maskinen är energieffektiv och fungerar korrekt.  Vår omfattande sakkunskap som utrustningstillverkare garanterar bästa möjliga tekniska resultat.

Igångkörningsprotokoll krävs för garanti

Professionellt utförd igångkörning i enlighet med våra instruktioner krävs för att garantin ska gälla. Om igångkörningen utförs av en annan part, krävs att Chiller får ett igångkörningsprotokoll som utarbetats i enlighet med våra instruktioner för att garantin ska vara giltig.

Igångkörningstjänst Innehåll
Läckagekontroll av köldmediekretsenx
Kontroll av anslutningarx
Kontroll av flödex
Provanvändningx
Optimering av styrinställningarx
Uppstartsprotokollx
Installationskontroll avseende köldmediex
Omfattande användarutbildningx