Installation och uppstart

Vår auktoriserade underhållspersonal genomför expertmässiga installations- och uppstartsåtgärder. De besitter omfattande erfarenhet om våra apparater och deras funktionssätt. Tack vare vår driftsättningstjänst kan apparaternas energieffektivitet maximeras och säkerställas att systemet fungerar utan onödiga störningar.

Driftsättningstjänst

  • Installation
  • Testkörningar
  • Användningstips

Vi installerar vid behov köldmedierörssystem för direkt expansion och/eller direktkondenserande kylsystem. Vi kan även avlägsna köldmedier från gamla system och ta hand om dem på lämpligt sätt.