Grand fläktkonvektor

Hotellrum, kontor och bostadshus

Grand fläktkonvektor installeras i vägg. Grand konvektor installeras vanligen i hotellrum och olika slags bostadshus.

Dragfri och tyst kylning

Det innovativa lösningen med ett dubbelriktat galler garanterar dragfri och tyst inomhusluft med jämn temperatur. Kyld eller värmd tilluft och uteluft blåses in i rummet från den övre delen av gallret. Returluften, som ska cirkulera, sugs in genom den nedre delen av gallret. Tilluften blåses in utefter taket för att garantera en dragfri kylning.
Gallerlösningen, som är konstruerad för optimal prestanda med EC-fläktar, garanterar dragfri och tyst kylning med minimal energiförbrukning. Värmeöverföringsytan på batteriet är optimerad för att säkerställa maximal kyleffekt.
Välj lämplig ljudnivå på enheten från ett urval av fem standardalternativ. Fläktens prestanda optimeras kontinuerligt via variabelt varvtal inom ljudgränserna.

Automatiken Vari Pro styr lufttemperaturen och vätskeflödet exakt och noggrant.  Enheterna konfigureras på fabriken enligt de behov som föreligger på platsen och testas med ett särskilt testsystem.

Automaatio

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Snabb att installera

Grand fancoil installeras exempelvis i undertaket i en korridor. Det behövs bara en öppning för gallret i det kylda eller värmda rummet. Alla externa anslutningar sitter på enhetens baksida, vilket gör att behovet av utrymme för underhåll reduceras och medger snabb och enkel installation. Inget extra elarbete behövs. Enheten är försedd med stickpropp. Anslutningen till ett modbusbaserat fastighetsautomationssystem sker via rumsregulatorn Vari PRO. Rumsregulatorn Vari PRO levereras med kabel och snabbkoppling så att den lätt kan kopplas ihop med enheten. Rumsregulatorns ”Start Up Wizard”, garanterar enkel och snabb idrifttagning och testning. Installationen som brukade ta flera timmar klaras nu av på bara en halvtimme. Fläktfiltret är lättåtkomligt för rengöring genom att gallret kan öppnas. Enhetens kondensvattentråg kan tas loss för tvättning.

Tillbehör

Förinställda och konfigurerade ventiler på fabriken.
Tryckoberoende styrventil (PICV)
Stickpropp för snabb installation
Snabbkontakt för rumsregulatorn
Kondensvattenavledning via pump eller fri dränering
Specialfärg på gallret