Box fancoilenhet
Storlekar 600x600x300 mm och 1200x1200x300 mm
Total kyleffekt 1.3-8.8 kW
Sensibel kyleffekt 0.9-5.7 kW
Ljudnivå från 11 dB(A)
Luftflöde 85-265 l/s
*Total och sensibel kyleffekt luft 27°C/50 %RH, vatten 7/12°C
Ljudnivå ljudtrycksnivå Lp(A) 100 m3 rum

Box – en elegant lösning för behaglig inomhusluft 

 

Box fancoilenhet smälter väl in i den arkitektoniska interiören och medför utmärkt termisk komfort i inomhusluften, på ett tyst sätt.
Box-gallret, som är speciellt utformat för EC-fläktar, gör det möjligt att blåsa in tilluften utefter taket, vilket inte bara garanterar en dragfri tyst kylning utan även en avsevärd minskning av energiförbrukningen.

Box fancoilenhet kombinerad med den mångsidiga och anpassbara automatiken Vari Pro och den prisbelönta rumsstyrenheten Vari PRO utgör ett utmärkt val för luftkonditionering där hög termisk komfort prioriteras.
Automatiken Vari Pro garanterar precisionsstyrning av lufttemperatur och -flöde och säkerställer att inomhusförhållandena hålls på behaglig nivå under det att luftkonditioneringens energiförbrukning minimeras.

| Energieffektiv och tyst

 • Maximerad värmeöverföringsyta i batteriet garanterar maximal kyleffekt med minimerad energiförbrukning
 • Förbättrad kyleffekt gör att fläkten kan köras med lägre hastighet vilket reducerar ljudnivån.
 • Innovativ utformning av gallret dimensionerat efter EC-fläkten säkerställer minimal energiförbrukning
 • Tyst drift garanteras genom enhetens design och ljudisolering

| Mångsidiga möjligheter – kompatibla med olika applikationer

 • Kundanpassad – optimerad för ett brett vattentemperaturområde
 • Även lämpad för fjärrkylsystem
 • Ljudnivån kan väljas så att den även uppfyller de strängaste kraven
 • Kompakt konstruktion som får plats ovan undertaket
 • Många kulörer att välja mellan på gallret – smälter in med interiören
 • Många styrmöjligheter

| Behagligt inomhusklimat

 • Veckat filter maximerar filterarean och medför förbättrad luftkvalitet och längre filterlivslängd.
 • Precisionsstyrning av lufttemperatur och -flöde kombinerat med det sinnrikt designade gallret garanterar extrem termisk komfort.
 • Tilluftsinblåsningen sker utefter taket, vilket förbättrar kyleffekten och garanterar dragfri kylning

| Kostnadseffektiv installation och enkelt underhåll

 • Demonteringsbar ram – inget behov av att ta bort takpaneler för underhåll
 • Öppningsbart galler underlättar underhållet
 • Levereras i miljövänlig förpackning vilken tjänar som skyddshölje under installationen.
 • Inpluggningsdon för el och snabbkoppling för rumsstyrenheten förenklar installationen
 • Uppstartsguide (Start-up wizard) för rumsstyrenheten underlättar driftsättning och testning
 • Diagnostik som förutser underhållsbehov

Produktkvaliteter

 • Alternativ för kylning, uppvärmning samt kyl- och värmeenheter (uppvärmning med monterad enhet eller radiatorventil)
 • Konfigurering enligt önskad kyleffekt (och värmeeffekt), luftflöde och ljudnivåer

Tillbehör

 • Tryckoberoende styrventiler (PICV)
 • Snabbanslutningsdon som tillval
 • Rumsstyrenhet med snabbkopplingar
 • Kondensvattenborttagning via pump eller fri dränering
 • Friskluftsanslutning (flera olika alternativ baserat på utrymmeskrav)
 • Dekorativ inklädnad för installationer under taket
 • Specialfärg på gallret

Automaatio

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej
*) Kylning, kylning och uppvärmning. ventiler och styrenheter, kondensvattenpump, elkontakt, friskluftanslutning för installationer i undertak, dekorativa täckanordningar för synliga installationer, specialfärger (synliga delar)

Konvektorit

Referenser