Box fläktkonvektor

Det nya InLine

InLine undertaksdonet passar perfekt i undertaket och skapar därmed ett modernt och diskret utseende. Designen är diskret och möter de strängaste arkitektoniska kraven. Undertaksdonet finns som tillbehör i ett brett spektra av RAL-färger.
Det finns även dekorativa paneler för synliga installationer.

Dragfri och tyst kylning

Gallerlösningen, som är konstruerad för optimal prestanda med EC-fläktar, garanterar dragfri och tyst kylning med minimal energiförbrukning. Värmeöverföringsytan på batteriet är optimerad för att säkerställa maximal kyleffekt.
Välj lämplig ljudnivå på enheten från ett urval av fem standardalternativ. Fläktens prestanda optimeras kontinuerligt via variabelt varvtal inom ljudgränserna.
Automatiken Vari Pro styr lufttemperaturen och vätskeflödet exakt och noggrant.  Enheterna konfigureras på fabriken enligt de behov som föreligger på platsen och testas med ett särskilt testsystem.

Snabb att installera

Enheten installeras i undertaket i sin förpackning, vilken tjänar som skydd mot smuts och damm under tiden mellan installationen och idrifttagningen. Inget extra elarbete behövs. Enheten är försedd med stickpropp. Anslutningen till ett modbusbaserat fastighetsautomationssystem sker via rumsregulatorn Vari PRO. Rumsregulatorn Vari PRO levereras med kabel och snabbkoppling så att den lätt kan kopplas ihop med enheten. Rumsregulatorns ”Start Up Wizard”, garanterar enkel och snabb idrifttagning och testning. Installationen som brukade ta flera timmar klaras nu av på bara en halvtimme.

Automaatio

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Tillbehör

Förinställda och konfigurerade ventiler på fabriken.
Tryckoberoende styrventil (PICV)
Stickpropp för snabb installation
Snabbkontakt för rumsregulatorn
Kondensvattenavledning via pump eller fri dränering
Luftanslutning (flera olika alternativ baserat på utrymmeskraven)
Dekorativ panel för synliga installationer
Specialfärg på gallret