Intuitiv och informativ

Rumsregulatorn Vari PRO, som erhållit utmärkelsen Red Dot och är enkel att använda, brukas tillsammans med Chillers fancoilenheter utrustade med Vari Pro-automatik.

Inga fler gissningar om luftkonditioneringen fungerar eller inte

Det intuitiva användargränssnittet i rumsregulatorn Vari PRO gör det enkelt att ställa in rumstemperaturen. I regulatorn visas såväl aktuell temperatur som det nya börvärdet, vilka är användarens huvudparametrar. I kurvan visas i vilken riktning temperaturen styrs av luftkonditioneringen för att nå det nya börvärdet och den tid det tar att komma dit. Huvuddisplayen i rumsregulatorn Vari PRO kan även konfigureras på olika sätt beroende på användningen. Fläkthastigheten styrs automatiskt enligt börvärdestemperaturen. Det finns dock möjlighet att manuellt ställa in den

Informativt användargränssnitt för drift och underhåll

Rumsregulatorn Vari PRO tillhandahåller omfattande information och diagnosmöjligheter vilket garanterar utmärkt användarupplevelse. I rumsregulatorns servicemeny visas information om de interna parametrarna i såväl fancoilenheten som i själva regulatorn. Dessutom finns räknare för energiförbrukningen. Tidpunkterna för komponentservice visas även. Samma information kan avläsas i fastighetssystemet via Modbus fältbussanslutning. Informationen kan användas vid underhåll i förebyggande eller återverkande syfte.

Gränssnitt för byggnads- och rumshanteringssystem

Vari PRO-rumskontrollern kan också styras via överordnat system. Inställd temperatur kan styras både från BMS-systemet och från rumshanterings-systemet baserat på behoven.

Fast installation och driftsättning

Rumsregulatorn Vari PRO med sin strömlinjedesign och nätta dimensioner kan fällas in i vägg eller monteras utanpåliggande. Enheten är utrustad med snabbkopplingar till fancoilenheter, vilket även förhindrar felkopplingar. Rumsregulatorns ”Start-up wizard” kopierar automatiskt systemkonfigureringen till regulatorn så fort strömmen slås på. Inga förändringar i parameterinställningarna behöver göras på plats. En enda Vari Pro-rumsregulator kan styra flera fancoilenheter i samma rum.

Produktkvaliteter

  • Svart eller vit färg på frontplåten
  • Installeras på vägg eller infällt
  • Upp till 10 fancoilenheter kan styras via en enda regulator
  • Styrning av fläkthastighet, automatisk eller i tre steg
  • Konfigurerbar display: Börvärde och rumstemperatur/Börvärde/Symboler, Temperaturenhet C°/F°, Funktion för OFF-knapp (off/kylningsstyrning/borta-läge)
  • Börvärdeskonfigurering för normalläge och borta-läge samt min/max
  • Övervakning av energiförbrukningen för fläkt och kylning (aktuell och månadsvis samt uppskattad årlig*)
  • Övervakning av temperaturen på såväl inlopps- som utloppsflödet
  • Övervakning av servicediagnostik, larm och status för filter, fläkt, pump samt kyl-/värmeventiler
  • Larm visas på styrenheten och BMS eller bara på BMS

*totalt för alla anslutna enheter

 

Anslutningsmetoder

Styrsystemet Vari PRO kan anslutas till fastighetens automatikundercentral via en databaserad Modbus buss. Fancoilens styrsystem kan anslutas till rumsregulatorn på väggen eller till automatikundercentralen. Flera fancoilenheter anslutna till en enda väggplacerad rumsregulator kan styras via undercentralen.

Automaatio

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej