Smart

Modellserien L med storleksområdet 1110…2680 mm x 850 mm x 1980 mm och XL med storleksområdet 1110…2680 mm x 850 mm x 2500 mm
Total kyleffekt 25–130 kW (L-serien) och 20–120 kW (XL-serien)
Sensibel kyleffekt 19–96 kW (L-serien) och 15–100 kW (XL-serien)
Total värmeeffekt 5–16 kW
Luftflöde 4000 m3/h – 30 000 m3/h (L- och X-serien)
Ljudnivåer från 48 dB(A)
*Total och sensibel kyleffekt i modellserien L luft 24°C/50 %RH, vatten 7/12°C
Total och sensibel kyleffekt i modellserien XL luft 24°C/50 %RH, vatten 10/18°C
Ljudomfång dB(A) fritt fält 3 m avstånd från ljudkällan
Storleken beror på den valda installationen

Krävande kylbehov i speciella lokaler

 

Smart-systemet erbjuder optimerad precisionsstyrd luftkonditionering. Systemet används vanligen i anläggningar för IT, elektronik, mätning och testning. Tack vare enheternas moderna design och låga ljudnivå kan de placeras direkt i rummet eller i dess omedelbara närhet.

Moduluppbyggnaden och antalet alternativa inblåsningsriktningar i produktserien Smart erbjuder stor flexibilitet vid valet av installationsplats. Enheterna i L-serien utgör ett idealiskt val för små datahallar och arkiv. Enheterna i XL-serien lämpar sig för fastigheter där arbete med större nätverk bedrivs. Styrsystemet i Smart säkerställer bästa möjliga kylning och energieffektivitet.

| Komfortabel precisionsstyrning av temperatur och befuktning

 • Precisionsstyrning av lufttemperatur genom enhetens design
 • Effektiv avfuktning genom smart styrning av fläkthastighet

 

| Energieffektivt och tyst

 • Erbjuder en mycket hög effektiv termisk koefficient för förbättrad effektivitet
 • I tvillingkylsystemet (TCS) optimeras användningen mellan de båda enheterna så att bara en av dem används som primär kylvattenkälla för förbättrad energieffektivitet
 • Lufttät ramkonstruktion garanterar tyst drift

| Mångsidiga möjligheter – kompatibla med olika applikationer

 • Kundanpassad – optimerad för ett brett vattentemperaturområde
 • Förbättrad prestanda även i fjärrkylsystem
 • Enhetens moduluppbyggnad och flexibla ramkonstruktion medför installationsfrihet

| Kostnadseffektiv installation och enkelt underhåll

 • Alla underhållsåtgärder kan utföras från enhetens framsida
 • Underhållsfri EC-fläkt

Produktkvaliteter

 • Inblåsning framåt, bakåt eller nedåt
 • Insug underifrån, framifrån eller ovanifrån
 • Konfigurering enligt önskad kyleffekt (och värmeeffekt), luftflöde och ljudnivåer
 • Automatiskt fungerande nödkylsystem garanterar tillförlitlig kylning till 100 %.

Tillbehör

 • Extra fina filter (EU7/F7) som tillval för krävande applikationer
 • Konfigurerbar befuktning och eftervärme enligt platsspecifikation
 • Larm för filterstatus och vattenläckage
 • Alternativ för fläkt- och luftflödesstyrning
 • Borttagning av kondensvatten via pump eller fri dränering till extern kondensvattentank samt möjlighet att installera ett torrt system.

Produkter

Referenssit