Smart - precisionsstyrt luftkonditioneringsggregat för maskinhallar

Flexibel och mångsidig

Den precisionsstyrda luftkonditioneringsenheten Smart kan fås i en mängd utföranden Moduluppbyggnaden möjliggör dessutom många luftinblåsningsriktningar. Konstruktionen av våra precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregat möjliggör uppåt- eller nedåtriktat luftflöde. Enheten kan monteras på datagolv, anslutas till en kanal eller placeras fritt i rummet.

Smart kan väljas för olika temperaturer och luftflöden. Ljudnivån kan även användas som ett kriterium för valet av maskin.

De tekniska lösningarna i L-seriens aggregat gör att de blir ett idealiskt val för små datahallar och maskinrum. Enheterna i XL-serien är optimerade för KB-temperaturerna i ett fjärrkylsystem.

Tillförlitlig

Ett precisionsstyrd luftkonditioneringsaggregat kan utrustas med ett dubbelt köldmediesystem som kan anslutas till två separata kylsystem. På så sätt fungerar Smarts kylfunktion även när ett av kylsystemen inte är i drift. Vid nödkyla kopplas det automatiska reservkylsystemet in och då används t.ex. stadsvatten för kylning.

Energieffektivt och tyst

Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Smart dimensioneras alltid enligt projektspecifika vatten- och lufttemperaturer samt luftflöden för att säkerställa optimala resultat. Med vårt avancerade dimensioneringsprogram Option kan du dimensionera och välja den mest energieffektiva lösningen. EC-fläktarna i Smart precisionsstyrda luftkonditioneringsenheter minskar energiförbrukningen med 10 %. Den innovativa konstruktionen garanterar låga ljudnivåer.

Standardfunktioner

Fläktstyrningsprinciper
Konstant hastighet
Differenstrycksstyrning
Konstanttrycksstyrning
Konstantluftflödesstyrning
Extern styrning
Temperaturstyrning
2-vägsventiler
EC-fläktar
Filterklass EU4

Extra tillbehör

3-vägsventiler
Luftfuktare, flera kapaciteter mellan 5 och 15 kg/h
Eftervärmning, elbatteri
Filterklass EU7
Kondensvattenpump
Externt kondensvattentråg
Spjäll
Monteringsplatta
Utrustning för utblåsriktning: nät, galler
Givare för rumstemperatur och relativ fuktighet, installeras separat
Filtervakt
Brandlarm
Läckagelarm
Fjärrövervakning med ServiceNext
Buss-anslutningar: Modbus RTU och Modbus TCP
Gruppstyrning