Chillquick Eco

Energieffektiv

Köldbärarstationen Chillquick Eco är utrustad med fyra kompressorer, vilket möjliggör energieffektiv progressiv effektstyrning i fyra steg. Vid dellaster är bara de kompressorer i drift som krävs för att generera den önskade kyleffekten. Enhetens energieffektivitet kan ytterligare förbättras med frikylningsfunktionen som använder kall uteluft i kylprocessen.

En helhetslösning anpassad efter behov

Chillquick Eco är en tillförlitlig dubbel-krets köldbärarstation utrustad med fyra kompressorer som medför extra tillförlitlighet i alla lägen. Den levereras monterad och testad från fabriken och är klar att användas. Chillquick köldbärarstationer tillverkas alltid enligt Chillers fabriksstandarder.

Enheten kan vid behov förses med ett brett sortiment tillbehör vad gäller vattenkretsar, automatik, eltillbehör och andra tillvalsfunktioner. Enheten kan vid behov levereras utan frikylningsfunktionen. Leveransinnehållet kan definieras i dimensioneringsprogrammet Option.

Kostnadseffektiv och enkel installation

Chillquick köldbärarstationer medför betydande besparingar vad gäller installationstid. Jämfört med konventionella köldbärarsystem sparar du in avsevärt med tid. Testkörningarna och funktionstestningen som görs på fabriken spelar en viktig roll när det gäller att spara in tid på arbetsplatsen. Efter driftsättningen kan systemets drift övervakas och optimeras via IoT-tjänsten. Detta möjliggör driftsoptimering och minimering av förluster genom att systemet ligger nere. Det skapar fördelar genom hela systemets livslängd.

Alternativa funktioner

Köldbärarstation med frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg
Köldbärarstation utan frikylning, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg
Vattenkyld kylmaskin, progressiv effektstyrning med fasta styrsteg

Effektområde

80–354 kW