Nästa generations köldbärarstation designad för utomordentlig effektivitet.

Chillquick köldbärarstation
Kyleffekt 20–670 kW
• Storleksområde 1240 x 750 x 1600 mm…4650 x 900 x 1950 mm
Kyleffekt: Förångare 7/12 °C, kondensor 36/42 °C • Etylenglykolinnehåll 35 %
Storleken beror på tillämpning och tillbehör

| Upp till 30 % lägre energiförbrukning med den nya Chillquick Vari Pro-serien

Den utomordentliga effektiviteten i den nya generationens köldbärarstationer baseras på den kontinuerligt variabla styrningen och den dynamiska frikylningsfunktionen.  Kylprocessen anpassas automatiskt till förändringar i kylbehovet och systemmiljön. I den dynamiska frikylningsfunktionen sker en skarvlöst överlappande övergång mellan kompressor och frikylning, som sätter igång redan vid högre utetemperaturer vilket medför utökat bruk av frikylningen. För varje 1 °C, kan man vinna 500 driftstimmar med frikylning. Detta medför avsevärda besparingar i systemets energiförbrukning.


Kontinuerlig styrning av kompressorhastighet och vätskeflöde säkerställer en kontinuerligt optimerad och precisionsstyrd kylprocess. Pumpdriften och kompressorhastigheten justeras automatiskt efter kylbehovet. Det förbättrar systemets totaleffektivitet, minskar energiförbrukningen, och säkerställer förlängd livslängd på grund av minskade påfrestningar och slitage på komponenterna. Den optimerade kylprocessen säkerställer även tyst drift, eftersom ljudnivån har ett direkt samband med kompressorhastigheten.

Läs merVisa mindre

| Köldbärarstationer – en kostnadseffektiv helhetslösning

I Chillers unika koncept för köldbärarstationer kombineras alla funktioner i en traditionell vattenkyld kylmaskin, hydronisk modul och frikylningsmodul i en fabrikstillverkad och fullskaletestad helhetslösning.  Köldbärarstationskonceptet kan innebära upp till 90 % inbesparad tid för installation och driftsättning jämfört med den tid det tar att genomföra den traditionella lösningen där kylmaskiner med tillhörande moduler, pumpar och bufferttank levereras separat.
Endast el- och röranslutningar till kylkretsen behöver göras på den fabrikstillverkade och fullskaletestade köldbärarstationen.

 | Kostnadseffektiv helhetslösning

 • Anpassad efter kundens behov och fullskaletestad på fabriken med kundens tekniska parametrar inlagda.
 • Köldbärarstationskonceptet innebär upp till 90 % inbesparad tid vid installation och driftsättning
 • Den kompakta lösningen kräver mindre utrymme än traditionellt montage

 

 | Lägre ljudnivåer

 • Den optimerade kylprocessen säkerställer även tyst drift, eftersom ljudnivån har ett direkt samband med kompressorhastigheten.
 • Tyst start- och stoppfunktion på grund av frekvensstyrda kompressorer
 • De låga ljudnivåerna medför flexibilitet vid placering av maskinen

 | Lång livslängd

 • Kontinuerligt adaptiv och optimerad kylprocess minskar påfrestningen på utrustningen
 • Högkvalitetskomponenter medför förlängd livslängd

 | Service Next IoT – molntjänst för optimering av livslängd

 • Kontinuerlig övervakning av systemprestanda och processoptimering via IoT
 • Förutsägbart underhåll möjliggör minimering av stilleståndstider i systemet
 • Månadsrapporter om systemprestanda, realtidsövervakning och bedömning via molntjänst
 • Supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans

Standardtillbehör

 • Kontinuerligt variabla Vari-kompressorer
 • Tillbehör för flödesstyrning
 • Smart bufferttank

Extra tillbehör

 • Dynamisk frikylning
 • Värmeåtervinning
 • Tillbehör för vinterbruk
 • Speciell ljudisolering
 • Kiotronic, system för detektering av köldmedieläckor
 • Elmätning
 • Anslutning till fastighetsautomatiken
 • Anslutningsbarhet till ServiceNext Iot för övervakning i realtid
 • Bekymmersfritt Service Next-serviceavtal
ChillquickVari Pro (20-220 kW)Original (80-670 kW)
StyrsystemAdaptiv och proaktiv styrning – lägesoptimering för förbättrad effektivitet under alla årstider (SEER-optimering)Reaktiv styrning – total integrering och styrning mellan PLC och funktionskomponenter
KapacitetsstyrningKontinuerligt variabla kompressorer och pumpar – maximerad effektivitet med optimal kapacitet, minskade kostnader för pumpning och drift, tyst drift, förlängd livslängdKompressorer och pumpar optimerade och inställda så att de uppfyller kundens kapacitetskrav (fast hastighet). Kapacitetstyrning genom start/stopp av kompressorer och pumpar.
Frikylning och vinterbrukDynamisk frikylning – skarvlöst överlappande övergång mellan kompressor och frikylning gör det möjligt att använda frikylning redan vid högre temperaturer. Maximerad effektivitet, optimerad precisionsstyrd kylning, och minimal energiförbrukning med utökat bruk av frikylning.Reaktiv styrning av frikylningsfunktionen baserat på aktuella tillstånd. Temperaturstyrda ventiler för lågsäsongskylning i krävande nordiskt klimat – Förbättrad effektivitet, tillförlitlig lågsäsongskylning och minskad energiförbrukning med användning av frikylning.
TemperaturstyrningSysteminbyggd komplett precisionsstyrning av vattentemperatur och förebyggande av kondensering – optimerad kylning och behagligt inomhusklimat även i de mest krävande förhållandenSysteminbyggd komplett styrning av vattentemperatur och förebyggande av kondensering – funktionell kylning och behagligt inomhusklimat även i de mest krävande förhållanden
VärmeåtervinningVärmeåtervinningskrets för hetgasprocess – energiflödesoptimering och energibesparing med värmeåtervinningVärmeåtervinningskrets för hetgasprocess – energiflödesoptimering och energibesparing med värmeåtervinning
Köldmediedetektering – KiotronicKöldmediedetektering – avancerad läckdetektering garanterar kontinuerlig optimal prestanda i systemet och medför besparingar i underhållskostnadernaKöldmediedetektering – avancerad läckdetektering garanterar kontinuerlig optimal prestanda i systemet och medför besparingar i underhållskostnaderna
ServiceNext IoTreaaliaikainen Information, rapporter och larm om systemets status och prestanda i realtid. Förutsägelse om underhållsbehov – oavbruten maximerad systemeffektivitet och minskade livslängdskostnaderInformation, rapporter och larm om systemets status och prestanda i realtid. Förutsägelse om underhållsbehov – oavbruten maximerad systemeffektivitet och minskade livslängdskostnader

Teknisk information

Referenser