Energieffektiv vätskekylaggregat

Nästa generation vätskekylaggregat

Den nya vätskekylaggregat Chillquick Deco är avsevärt mer kostnads- och energieffektiv än andra aggregat som finns på marknaden idag. Köldbärarstationens höga effektivitet bygger på det kontinuerligt variabla styrsystemet. Dessutom kan en ny funktion för dynamisk frikylning integreras i systemet.

Energieffektiv steglös styrning

Energieffektiviteten i köldbärarstationen Chillquick Deco bygger på den kontinuerligt variabla styrningen av alla köldmediefunktioner och -system, som t.ex. kompressorn, förångaren och kondensorcirkulationspumpen samt den dynamiska frikylningen.

Det centrala elementet i systemet är den effektiva ackumulatortanken, en standardutrustning som möjliggör en anpassbar kylprocess. Kompressorns kontinuerligt variabla styrsystem gör det möjligt att använda en mindre ackumulatortank och utforma ett mer kompakt system.

Ny dynamisk frikylning

Ett nytt och dynamiskt frikylningssystem kan byggas in i köldbärarstationen Chillquick Deco för att möjliggöra energieffektivare kyldrift. Det nya systemet växlar automatiskt mellan frikylning, kompressorkylning och en kombination av de två.

Lägre ljudnivå

Tack vare det optimerade kylsystemet och kompressorer med kontinuerlig styrning, är driftljudet lågt. Ljud som uppstår när en kompressor stoppar och startar elimineras. De låga ljudnivåerna medför flexibilitet vid placering av maskinen.

Alternativa funktioner

Köldbärarstation med frikylning, kontinuerligt variabel effektstyrning
Köldbärarstation utan frikylning, kontinuerligt variabel effektstyrning
Vattenkyld maskin, kontinuerligt variabel effektstyrning

Effektområde

<220 kW