Steady precisionsstyrt luftkonditioneringssystem för utmanande applikationer

Konstanta förhållanden

Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Steady konstanthåller den önskade temperaturen och luftfuktigheten – noggrant och tillförlitligt. Tack vare hetgasvärmeväxlaren och kompressorn med variabel varvtalsstyrning kan kyleffekten justeras mellan 0 och 100 %. I kombination med en fläkt med variabelt varvtal, kan avfuktningsfunktionen ställas in mycket noggrant.

Tillförlitligt val

Maskinen är enkel att installera – anslut bara kondensvatten och el. Påfyllning av köldmedium och testkörning utförs på fabriken. Steady kan via Internet anslutas till fjärrstyrning och optimering i ServiceNext. Med Vari-teknologin förlängs kompressorns livslängd genom säkerställning av att systemet löper smidigt, vilket förhindrar slitage i kompressorn. Dessutom är ljudnivåerna som avges från apparaten låga. Med en ventil för styrning av kondenseringstrycket, kan systemet anslutas till ett vätskekylaggregat, fjärrkylsystem eller till en kylmedelkylare.

Energieffektiv

Tack vare Vari-teknologin alstrar den varvtalsreglerade kompressorn önskad kyleffekt effektivt och exakt. Traditionellt har el använts för den eftervärmning som krävs för avfuktning. Men i den energieffektiva Steady används kompressorvärme för eftervärmning.

Arkiv

Den relativa fuktigheten måste vara låg i arkiv för att skydda dokumenten.
Steady uppfyller de krav som gäller för arkiv:
Pappersarkiv +16 to +20 °C, 40 till 50 % RH
Mikrofilmer +12 to +16 °C, 30 till 40 % RH

Laboratorier

I laboratorier måste rumstemperaturen och luftfuktigheten styras noggrant och konstanthållas. Det precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregatet Steady kan uppnå en noggrannhet på +/-0,5 °C och +/-1 % RH. Maskinen svarar snabbt på ändrade temperatur- och fuktighetsinställningar.

Andra anläggningar

Maskinen är även lämpad för andra utmanande anläggningar där temperaturen måste ligga mellan +12 och +30 °C och den relativa fuktigheten mellan 20 och 80 % RH.

Vakio-ominaisuudet

Kierrosnopeussäädettävä Vari-kompressori
Kierrosnopeussäädettävä Vari-puhallin
Kuumakaasutoiminen jälkilämmitin (portaattomasti säätyvä)
Elektroninen paisuntaventtiili
Sähkölämmitys
Vastuskostutin (6 kg/h)
Suodatusluokka EU4
Puhallus ylös, imu alhaalta edestä tai takaa
Kanavoitava tai vapaasti puhaltava

Lisävarusteet

Liuosjäähdytin
Liuospumppu ”P3”
Sähkölämmityksen portaaton säätö
Suodatusluokka EU7
Suodatinvahti (paine-ero -mittaus)
Kondenssivesipumppu
Ulkoinen (standardi tai erikoistarkka) huonelämpötilan ja
-kosteuden anturi
Vesivuotohälytin
ServiceNext-etävalvonta

Teknisk information