Fördubbla effektiviteten

Chillquick Thermo värmepumpstation
Värmeeffekt 11–400 kW
Kyleffekt 12–430 kW
Storleksområde 1240 x 750 x 1600 mm…4650 x 900 x 1950 mm
Värme- och kyleffekt beroende på tillämpning: kylvatten 7/12 °C, värmevatten 20/15 °C • Etylenglykolinnehåll 35 %, vid 30 °C omgivningstemperatur
Storleken beror på tillämpning och tillbehör

 

| Fördubbla effektiviteten med Chillquick Thermo

I den intelligenta Chillquick Thermo värmepumpen kombineras en värmepumps alla fördelar, köldbärarstation och värmeåtervinningssystem till en effektiv och kompakt helhetslösning. Samtidig uppvärmning och kylning med möjlighet till regenerering fördubblar den årliga energieffektiviteten jämfört med den som uppnås i ett system med separat utrustning för uppvärmning och kylning.

I en Chillquick Thermo värmepumpstation styrs och optimeras energiflödena mellan kylvatten, värmevatten, borrhål, spillvärme och (vid behov) en torrkylare. Återcirkulationen av energi gör Chillquick Thermo överlägsen när det gäller energieffektivitet jämfört med andra tillgängliga värmepumpslösningar.

Geotermisk värme, spillvärme eller processvärme kan användas för värmeåtervinning och eventuell överskottsenergi lagras i borrhålen och återvinnas vid senare tillfälle.

| Värmepumpstation – en kostnadseffektiv helhetslösning

I Chillers sinnrika värmepumpskoncept kombineras alla funktioner för kylvatten, värmeåtervinning, och värmevatten i en fabrikstillverkad och fullskaletestad helhetslösning.  Värmepumpskonceptet innebär betydande tidsbesparingar vid installation och driftsättning jämfört med traditionella lösningar där huvud- och tillbehörsmoduler, pumpar och bufferttank levereras separat.

Endast el- och röranslutningar behöver göras på den fabrikstillverkade och fullskaletestade Chillquick Thermo värmepumpstationen.

 | Kostnadseffektiv helhetslösning

 • Anpassad efter kundens behov och fullskaletestad på fabriken med kundens tekniska parametrar inlagda
 • 50–90 % besparing vid installation och driftsättning med det nya värmepumpskonceptet

 | Lång livslängd

 • Högkvalitetskomponenter medför förlängd livslängd
 • Livscykeloptimering och förutsägbart underhåll med Service Next IoT

 | Service Next IoT – molntjänst för optimering av livslängd

 • Kontinuerlig övervakning av systemprestanda och processoptimering via IoT
 • Förutsägbart underhåll möjliggör minimering av stilleståndstider i systemet
 • Månadsrapporter om systemprestanda, realtidsövervakning och bedömning i realtid via molntjänst
 • Supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans

Standardtillbehör

 • Tillbehör för flödesstyrning
 • Tillbehör för vinterbruk
 • Bufferttank

Extra tillbehör

 • Elmätning
 • Anslutning till fastighetsautomatiken
 • Anslutningsbarhet till ServiceNext Iot för övervakning i realtid
 • Bekymmersfritt Service Next-serviceavtal

Produktkvaliteter

 • Olika modeller baserade på tillämpningskraven, som t.ex. geotermisk värmepump med kylvattengenerering, värmepump med värmeåtervinning och kylvattengenerering, geotermisk värmepump, värmepump med värmeåtervinning

Referensser

Produkter