Chillquick Thermo – en värmepump med exceptionell effektivitet

En mångsidig värmepumpslösning

Värmepumpen Chillquick Thermo erbjuder en mångsidig lösning för värme och kyla. Tack vare moduluppbyggnaden kan lösningen anpassas till kundens specifika behov. Systemet kan producera värme med en temperatur av upp till 80 °C. Det består av en moduluppbyggd värmepumpsdel och kundspecifika moduler som tillval, vilka säkerställer att systemets funktion och prestanda uppfyller kundens krav. Värmepumpen kan enkelt modifieras så att den fungerar som ett värme-, kyl-, eller värmeåtervinningssystem.

Brett effektområde

Chillquick Thermo värmepumpar finns med värmeeffekter på mellan 70 och 600 kW. Om du kombinerar det med värmeåtervinningssystemet (tillval) kan du komma upp i värmeeffekter på 800 kW. Tack vare systemets höga automatiseringsnivå kan du använda upp till fyra parallella enheter och når då upp till en total värmeeffekt på 2 000 kW.

Chillquick Thermo värmepumpsutbud

I Chillquick Thermo värmepumpsutbud ingår modeller för ett brett användningsområde. Modellerna skiljer sig från varandra i form av kompressorteknologi och typ av köldmedel som brukas. Valet av system och teknologi bestäms av kundbehovet, vanligtvis definierat av de temperaturer som krävs vid värmeåtervinning och -leverans. Alla maskiner använder delade moduler, vilket gör det möjligt att skapa kostnadseffektiva totallösningar.