ViralSafe-filtret är ett förstklassigt val för utrymmen där säkerhet för människor är viktigt och man vill förhindra spridning av virus. Rekommenderade objekt är till exempel sjukhus, äldreboenden, hotell, offentliga utrymmen och kontor.

En belagd filter finns som tillbehör för nya och utbytesfilter i Chiller fläktkonvektorer. Det ViralSafe-belagda filtret baseras på en antiviral hybridbeläggning som består av flera metaller. Filtrets tryckfall ökar inte med beläggningen.

Säker

ViralSafe-filtret kan väljas som tillbehör och är säkert för användaren av lokalen och för underhållspersonalen.

Användare

Filtret förhindrar bevisat spridningen av virus och partiklar i rumsluften, vilket minskar risken för att smittas via luften.

Underhållspersonal

Filtret är säkert att byta för underhållspersonal, då virus och bakterier inte förblir livsdugliga eller växer i filtret. Risken för kontaminering vid byte av filter minskar avsevärt.

Studerat

Beläggningens funktion har studerats och bevisats vid flera olika laboratorier i Finland och utomlands, bland annat vid Helsingfors universitet.