När varmt och kallt vatten behövs samtidigt och det finns en möjlighet att utnyttja geotermisk värme eller spill-/överskottsvärme så kan en värmepump höja energieffektiviteten till en helt ny nivå.

Överlägsen energieffektivitet genom återanvändning och återvinning.

När systemet eller byggnaden är fylld med termisk energi, så är det smartast att utnyttja den i stället för att slösa bort den. I en Chiller värmepumpstation styrs och optimeras energihanteringen mellan kallt vatten, varmt vatten, borrhål, spillvärme och (vid behov) en torrkylare.
Återcirkulationen av energi gör Chiller-systemet överlägset när det gäller energieffektivitet. Det finns olika scenarier för energicirkulation; i det enklaste fallet kyls vattnet till luftkonditioneringen samtidigt som vatten värms för uppvärmningen.
Under energiåtercirkulationen överförs den termiska överskottsvärmen från kylvattensystemet till varmvattensidan. Om uppvärmningssystemet kräver mer energi än vad kylsystemet kan tillhandahålla, så kan extra energi tas ur de geotermiska borrhålen. Om det föreligger överskottsenergi i det totala systemet så kan överskottsvärmen återföras till borrhålen och dessa kan då ”laddas” med värme för senare bruk.

En helhetslösning från projektering till användning och service.

Leverans- och servicekonceptet för Chillers värmepumpstation och Chillers köldbärarstation liknar varandra mycket. Aggregaten baseras på teknik och användarkrav, fabrikstestning och snabb installation. Detta medför snabba leveranser, effektiv logistik och korta installationstider på plats. Service under systemets hela livslängd tillhandahålls genom Chillers servicenätverk och utrustningen är fullt kompatibel med konceptet Chiller Service Next, inklusive IoT-anslutningsbarhet.

 

Referenser