NovaCool32 vätskekylaggregat

Bekanta dig med produktserien NOVA32 i videoklippet ovan!

 

 

Miljövänlig

Det nya vätskekylaggregatet NovaCool32 för installering inomhus är ett mer miljövänligt system för kylning av fastigheter. GWP (Global Warming Potential) för köldmediet R32 är endast en tredjedel jämfört med traditionella R410a.

Energieffektiv

Vätskekylaggregatet NovaCool32 är utrustat med fyra kompressorer vilket möjliggör en energisparande fyrstegsreglering. Vid delbelastning är endast de kompressorer i drift som behövs för att generera önskad verkningsgrad. Energieffektiviteten har ytterligare förbättrats genom uppgradering av komponenter samt frikylning, det vill säga utnyttjande av sval utomhusluft.

Funktioner

Kylning, fast stegkontroll
Kylning, fast stegkontroll, frikyla

Effektområde

80–400 kW

 

Säkerhetskoncept

Chassit för vätskekylaggregat NovaCool32 är designat för användning av R32. Även i händelse av funktionsfel förhindrar aggregatets täta chassi läckage av köldmediet. Designanvisningar enligt vårt säkerhetskoncept laddas ner direkt från produktvalsprogrammet Option. Aggregatets styrsystem samt den medföljande utsugsfläkten garanterar en trygg drift.

Pålitligt skräddarsydd

NovaCool32 är ett mycket pålitligt tvåkrets vätskekylaggregat med fyra kompressorer som tryggar driftsäkerheten även i utmanande situationer tack vare Chillers rigorösa fabriksstandarder. Aggregatet tillverkas och testas i vår fabrik i Finland och levereras som en fullt fungerande kompakt enhet färdig att tas i bruk. NovaCool32 kan modifieras för varje projekts och fastighets specifika krav, inklusive vattenkretsar, styr, elektriska komponenter och övriga tillbehör och funktioner.

Kostnadseffektiv installation

NovaCool32 vätskekylaggregatet möjliggör en snabb installation jämfört med traditionella kylsystem som monteras på plats. Driftsättningen går fort tack vare den fabriksfärdiga paketlösningen och högkvalitativa dokumentation i planeringsfasen samt extensiv systemtestning och funktionsverifiering före leverans.