Service och underhållstjänst

Årligt underhåll

Vår årliga underhållstjänst utvecklades för att möta underhålls- och servicebehoven i vår utrustning och för att hjälpa våra kunder med alla frågor som kan uppstå under användningen.

Vår årliga underhållstjänst inkluderar underhåll och inspektioner enligt en bestämd inspektions- och underhållsplan och en helpdesk-tjänst som ger tillgång till rådgivning och support från våra experter.

Det faktiska årliga underhållet består av ett brett spektrum av inspektioner, som är utformade för att kontrollera att ditt system fungerar. Detta säkerställer att våra kunder får ut det mesta av kylkapaciteten i sina system så energieffektivt som möjligt. Det bidrar också till utrustningens totala effektivitet och hållbarhet.

Som avtalskund får du reservdelar och eventuella extraarbeten till specialpris.

Underhåll under garantiperioden

Under de första åren är underhållet är det viktigaste arbetet på kylsystemet med tanke på dess kostnadseffektivitet och funktion under hela livscykeln. Efter att fastigheten tagits i drift görs det ofta justeringar och ändringar i kylsystemet, och i samband med det arbetet bör funktioner och inställningar i all utrustning kontrolleras och optimeras. Vi rekommenderar att man låter tillverkaren utföra underhållet under garantiperioden eftersom tillverkaren har grundlig kännedom om utrustningen.

Underhåll på begäran

Våra kvalificerade tekniker tillhandahåller även underhållstjänster på begäran till våra underhållskunder. För det arbetet debiterar vi en avgift enligt vår prislista

SERVICE
Helpdeskx
Årligt underhållx
Läckageinspektionerx
Elektronisk rapporteringx
ServiceNext fjärranslutning som tilläggstjänstx