Service Next-tjänster

Service Next-avtal

Service Next-avtalet täcker övervakning, underhåll och service på utrustningen liksom tillgänglighet till experthjälp (Helpdesk) på distans

 • Övervakning i realtid med hjälp av information som genererats av systemets IoT-lösning
 • Optimering av systemets kostnads- och energieffektivitet baserat på övervakade data
 • Förutsägbart underhåll och felsökning med hjälp av övervakningspunkterna i IoT-systemet
 • Kostnadseffektiv service, reparationer och underhållsservice
 • Den tekniska supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans
 • Schemalagda underhållstjänster
 • Avtalsbundna läckageinspektioner enligt överenskommet schema
 • Föreskriven elektronisk dokumentation och rapportering

Avtal för årligt underhåll

Avtalet för årligt underhåll täcker servicen och underhållet på utrustningen.

 • Kostnadseffektiv service, reparationer och underhållsservice
 • Den tekniska supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans
 • Schemalagda underhållstjänster
 • Avtalsbundna läckageinspektioner enligt överenskommet schema
 • Föreskriven elektronisk dokumentation och rapportering

Övervakning och Helpdesk på distans

Erbjuder tillgänglighet för övervakning och rapportering på distans för kundens egen analys och bruk, samt tillgänglighet till experthjälp (Helpdesk)

 • Övervakning i realtid med hjälp av information som genererats av systemets IoT-system
 • Användargränssnitt för platsövervakning i realtid
 • Kostnadseffektiv experthjälp
 • Den tekniska supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans

Underhåll efter begäran

Erbjuder service på utrustningen vid behov

 • Underhållsbesök genomförs enligt separat arbetsorder