Chillers fabrikstillverkade kylnings- och uppvärmningslösningar dimensioneras så att de säkerställer optimerad energieffektivitet även i de mest krävande industriapplikationerna.

Spillvärme kan återanvändas

Många industriprocesser genererar stora mängder överskottsvärme som ofta släpps ut i fria luften eller till något vattendrag. Samtidigt köps dyrbar energi in för uppvärmning alldeles i onödan. Chillers värmepumpslösning medför att överskottsvärmen effektivt kan återanvändas och avsevärt förbättra systemets energieffektivitet. Samtidigt kan kallt vatten genereras för kylningsändamål.

Fabrikstestade helhetslösningar

Chillers lösningar för industriprocesser anpassas så att de uppfyller de specifika kraven i varje applikation och säkerställer störningsfri drift under alla förhållanden. Alla Chillers lösningar levereras fabrikstestade med kundens tekniska parametrar inprogrammerade.

Förlängd livslängd

Högkvalitativa hållbara Chiller-lösningar är enkla att installera och levereras med en inbyggd IoT-lösning. Dessa egenskaper i kombination med Chillers omfattande produktservice, säkerställer en utmärkt användarupplevelse under produktens livslängd.

Referenser