Chillers CCU:er och precisionsstyrda luftkonditioneringssystem erbjuder extremt energieffektiva lösningar för applikationer som kräver precisionsstyrning av luftfuktighet och temperatur. Systemen levereras med inbyggd ServiceNext IoT-teknik som gör det möjligt att övervaka systemet i realtid och snabbt svara på förändringar i värme- och kylbehov.  Systemets nödkylningsteknik säkerställer att inomhusklimatet förblir stabilt under alla förhållanden. Fullständig konfigurering av möjliga luftflöden och riktningar finns i portalens valprogram Option.

 

Snabb projektering och små utrymmesbehov

Varje precisionsstyrd enhet baseras på kundens krav och behov. VVS-projektören väljer korrekt konfigurering, med olika alternativ, i valprogrammet Option. Projekteringsfasen är snabbt undanstökad då planritningarna och scheman för luftflöde och el är tillgängliga redan i projekteringsfasens inledning.

Optimerad energieffektivitet och styrning

Energieffektivitet och precisionsstyrning av temperaturen är de viktiga designpunkterna för alla Chillers CCU:er. Enheternas höga noggrannhet garanterar att hela systemet kan bibehålla börvärdet vilket resulterar i förbättrad energieffektivitet och optimerad kylning.

Styrautomatik med ett IoT-gränssnitt

Anslutningsbarhet till molntjänsten Service Next IoT ingår i automatiken. Service Next möjliggör fjärrövervakning och styrning. Utrustningens tillgänglighet och prestanda övervakas kontinuerligt av Service Next. Larm och meddelanden kan skickas till en mobiltelefon eller via e-post direkt från systemet. I portalen Service Next är även månadsrapporter om prestanda tillgängliga.

Produkter

Referenser