Klimataggregat

Tillförlitlig och noggrant styrd luftkonditionering

Chillers precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregat erbjuder tillförlitliga lösningar för system där stränga krav ställs på kontroll av rumstemperatur och fuktighet. Vid behov kan in- och utblåsningsriktningarna i våra enheter anpassas till systemet i fråga. Vanligen installeras dessa system i datacentra, laboratorier, arkiv och museer.

Livscykelservice

Vi ser till våra maskiner under hela deras livscykel. Genom vår livscykelservice tillhandahåller vi expertis inom projektledning samt kyl-, el- och automatiseringsteknologi. Efter installationen kan ni utnyttja vårt koncept för livscykelservice – ServiceNext, som omfattar IoT-baserad övervaknings- och resultatoptimering kombinerat med dokumentation från våra experter samt underhåll under produktens hela livslängd.

Produkter