Energieffektiva kylsystemer

Köldbärarstationen Chillquick är hjärtat i alla Chillers kylningslösningar. I köldbärarstationen styrs kylvattnets (köldbärarens) flöde och temperatur samt kylmedelscirkulationen. Kylvattnet pumpas ut till luftbehandlingsenheter (AHU:er)  , fancoilenheter FCU:er) och precisionsstyrda enheter (CCU:er). Dessutom styrs kylmedelscirkulationen via köldbärarstationen till en torrkylare eller frikylningsenhet.

Idealisk användarupplevelse

Luftbehandlingen upplevs som utmärkt när folk i rummet inte frågar om den. Med hjälp av Chillers allra senaste automatiklösning Vari Pro, minimeras rumstemperaturvariationerna med hjälp av fancoilenheternas dynamiska styrförmåga. Automatiken styr såväl fläkthastigheten som köldbärarflödet. Den patenterade utformningen av Chillers fancoilenheter medför låga ljudnivåer och dragfri drift, vilket gör att luftkonditioneringen blir mycket energieffektiv och behaglig.
Frisk luft med konstant temperatur och reducerad fuktighet blåses in i lokalerna genom luftbehandlingsenheten. I en köldbärarstation upprätthålls minimala variationer i köldbärartemperaturen, vilket medför god noggrannhet i friskluftsavfuktningen och kylprocesserna.

Optimal energieffektivitet

Luftkonditioneringens energieffektivitet kan ökas med frikyla på platser där det råder stora temperaturvariationer. I en Chillquick köldbärarstation optimeras användningen av kompressorer och frikyla. I optimeringsprocessen minskas dels den energimängd som åtgår vid luftkylning och dels ljudet från torrkylarna på taket.

Kostnadseffektiva helhetslösningar

Chillers system är optimerade så att de tillhandahåller nödvändig kapacitet med minimal energiförbrukning. Tillämpningens tekniska krav och nödvändiga parametrar används för att konfigurera en lösning. Varje lösning är specifikt anpassad till kundens behov.
Fabrikstestning och parametrering av systemet medför minimalt arbete på plats. Den kompletta kylningslösningen kan levereras till platsen snabbt och precist, och är klar att startas efter en kort installation. Tid sparas in på såväl logistik som installation.

Förlängd livslängd

Komponenterna som används i Chiller-utrustningen väljs noggrant ut med tanke på att de ska hålla länge och ha hög kvalitet. Livslängdskostnaderna minskas tack vare Chillers servicetjänst, Service Next. I Service Next ingår det årliga underhållet samt som tillval en fjärranslutning med realtidsövervakning samt rapportering om systemstatus och optimeringsmöjligheter.

Referenser