NovaHeat32

Bekanta dig med produktserien NOVA32 i videoklippet ovan!

 

 

_

Miljövänlig

Den nya inomhusvärmepumpen NovaHeat32 är en mer miljövänlig lösning för att värma upp fastigheter eller stödja industriella processer. GWP (Global Warming Potential) för R32-köldmediet är endast en tredjedel jämfört med det traditionella R410a.

Pålitlig och skräddarsydd

NovaHeat32 är en mycket pålitlig tvåkretsvärmepump, med fyra kompressorer som tryggar driftsäkerheten även i utmanande situationer tack vare Chillers rigorösa fabriksstandarder. Aggregatet tillverkas och testas vid vår anläggning i Finland och levereras som en fullt fungerande kompakt enhet färdig att tas i bruk.

Effektområde

80–400 kW

Säkerhetskoncept

Chassit på värmepumpen NovaHeat32 är designat för användning av R32. Även i händelse av funktionsfel förhindrar aggregatets täta chassi läckage av köldmediet. Designanvisningar enligt vårt säkerhetskoncept laddas ner direkt från produktvalsprogrammet Option. Aggregatets styrsystem samt den medföljande utsugsfläkten garanterar en trygg drift.

Energieffektiv

Värmepumpen NovaHeat32 är utrustad med fyra kompressorer vilket möjliggör en energisparande fyrstegsreglering. Vid delbelastning är endast de kompressorer i drift som behövs för att generera önskad verkningsgrad. Energieffektiviteten har ytterligare förbättrats genom uppgradering av komponenter. Värmeavgivning till nätverket +50°C.