Block front fläktkonvektor


Kolla in vår videopresentation av den nya
fläktkonvektorn BLOCK front och upptäck dess
fantastiska möjligheter och tekniska egenskaper.
Se videopresentationen

Ingen servicelucka – smälter in i arkitekturen

BLOCK front är den nya generationens fläktkonvektor för frontventilation. Typiska användningsobjekt är flerbostadshus, hotellrum och kontor.

BLOCK front fläktkonvektor behöver ingen servicelucka. Det lämnar undertaket intakt och smälter stilrent in i rummet. Den enda synliga delen av konvektorn är det eleganta gallret, vars färg kan väljas efter rummets design.

Avsaknaden av servicelucka ger friare händer för placering av enheten och annan teknik. Det sparar också arbetstid, eftersom planering och bygge av servicelucka bortfaller.

Vår automation ger enkel parameterstyrning av enheten

Finjustering görs med innovativ automation. På så sätt uppnås det önskade klimatet i rummet exakt och tyst.

Chillers fläktkonvektorer förprogrammeras med objektets parametrar på fabriken, och enheterna testas noggrant i vårt mjukvaruverktyg innan de packas och levereras.

Automatiken styrs av en rumsenhet, som enkelt kopplas till konvektorn med hjälp av verktyget ”Start Up Wizard”. Uppstartsverktyget garanterar snabb driftsättning. Det konfigurerar automatiskt väggreglaget enligt parametrarna för den anslutna konvektorn.

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Ny Easy-Klik-installation och enkelt underhåll

BLOCK front består av en separat monteringsram samt själva fläktkonvektorn. Det innebär att installationen kan göras i två steg. Monteringsramen kan förmonteras på plats med vatten- och elanslutningar, och fläktkonvektorn kopplas inte in förrän den behövs.

Monteringsramar direkt från lager ger flexibilitet vid schemaläggning och byggtid. Själva konvektorerna binder inte upp onödigt kapital tidigt i byggskedet och enheten smutsas inte ner i onödan under byggtiden.

Enhetens anslutningar görs med snabbkopplingar och de är placerade så att de enkelt kan nås genom frontgallret. Snabbkopplingarna gör att konvektorn kan skjutas ut på skenor från väggytan. Det gör att installation, underhåll och vid behov demontering är lätt att utföra. Vid underhåll minskas onödiga störningsmoment för hyresgäster.

Adaptiv kylningslösning

Easy-Klik-installation i två steg ger variationsflexibilitet när behoven förändras. Man kan börja med att installera monteringsramen med sina anslutningar i utrymmet som reserverats för konvektorn i projekteringsfasen, vilket gör att man slipper ha sönder ytorna under drifttagningsfasen.

Dragfritt inomhusklimat med jämn temperatur

Den nya steglösa regleringen av luftflöde och kylvatten garanterar precis kyleffekt och skapar en inomhusmiljö med jämn temperatur. Noggrannheten ökas genom möjligheten att justera luftflödet i sidled och precisera kastlängden efter rummets behov.

Kyld eller uppvärmd luft från konvektorn blåses in i rummet genom den övre delen av gallret, och returluften cirkulerar genom den nedre delen av gallret tillbaka till konvektorn. Styrning av luften längs taket till rummet genom gallrets hela bredd garanterar dragfri kylning i rummet.

Heltäckande utrustningsalternativ

  • Fabriksinstallerade och testade ventiler
  • Tryckoberoende 2-vägs reglerventil
  • Avlägsnande av kondensvatten med kondenspump eller fri dränering och larm.
  • Innovativa, separata kontroller, t.ex. för att förhindra samtidig uppvärmning och kylning.
  • Heltäckande parameterövervakning
  • Specialfärg på gallret