BLOCK free fläktkonvektor

För fönsterbänk eller fri takmontering

BLOCK free är en fläktkonvektor som kan monteras i fönsterbänk eller fritt i taket. Typiska platser för maskinen är lokalanpassningar, renoveringsobjekt eller objekt utan undertak.

Enheten är utformad för att passa även i trånga utrymmen. Insugning sker i 90 graders vinkel bakom maskinen, vilket garanterar tillräcklig tillförsel av insugsluft och en stor filtreringsyta även i utmanande installationer. Installationen underlättas av valbara teleskopkanaler i olika storlek på enhetens trycksida, som ger spelrum vid valet av monteringshöjd för fönsterbänksinstallationen.

Innovativ design

Det modernt utformade höljet ger en snygg finish för ytmontering. Färgen på höljet kan väljas enligt rummets arkitektur i RAL-färgkartan.

Idealiskt inomhusklimat

Fläktkonvektorerna dimensioneras individuellt efter kylbehov och ljudnivå. Radiatorns storlek och flödesriktning bestäms av effekt och framledningstemperatur. Finjustering görs med innovativ automation. På så sätt uppnås det önskade klimatet i rummet exakt och tyst. Vår automation ger enkel parameterstyrning av enheten

Automatik

Chillers fläktkonvektorer programmeras med objektets parametrar redan från fabriken, och enheterna testas noggrant i vårt mjukvaruverktyg innan de packas och levereras.

Automatiken styrs av en rumsenhet, som enkelt kopplas till konvektorn med hjälp av verktyget Start Up Wizard. Start Up Wizard konfigurerar automatiskt rumsenheten enligt parametrarna för den anslutna konvektorn, så ingen manuell konfiguration behövs i objektet. Uppstartsverktyget garanterar snabb och felfri driftsättning.

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Heltäckande utrustningsalternativ

En tilluftskanalanslutning finns som extra tillbehör. Tilluften leds till en separat anslutning som inte är kopplad till fläktkonvektorns drift, och således påverkar inte konvektorns fläkthastighet tryckfallet på tilluftssidan.

  •     Fabriksinstallerade och testade ventiler
  •     Tryckoberoende 2-vägs reglerventil
  •     Stickproppssladd för snabb och enkel anslutning, ingen elbehörighet krävs
  •     Rumsreglage med snabbkoppling
  •     Avlägsnande av kondensvatten med kondenspump eller fri dränering och larm.
  •     Innovativa, separata kontroller, t.ex. för att förhindra samtidig uppvärmning och kylning.
  •     Heltäckande parameterövervakning
  •     Specialfärg på gallret