Block front puhurkonvektor

Tutvuge uue BLOCK front puhurkonvektori videoesitlusega ja märgake selle suurepäraseid tehnilisi omadusi. Vaadake videoesitlust.

 

Hooldusluugi vajaduseta – sulandub sisekujundusega

Block front on järgmise pôlvkonna puhurkonvektor. Sobib ideaalselt kortermajadesse, hotellitubadesse ja kontorihoonetesse.

Block front ei vaja hooldusluuki. Seade jätab enda aluse ripplae vabaks ning sulandub teenindatava ruumi sisekujundusega. Seadme ainsaks nähtavaks osaks ongi vaid rest, mille vôib soovi korral tellida ka sobivas RAL toonis.

Hooldusluugi puudumine annab palju lisavôimalusi sobiva paigaldusaskoha leidmiseks. Säästab paigaldusaega ning jätab ära luugi leidmiseks ning kooskôlastamiseks vajamineva aja. Paigaldus hôlpsam ja vähendab erinevate tööetappide hulka.

Uus kiirliitimike süsteem Easy klik vôimaldab lihtsat ja kiiret hooldust

Mudel Block front komplekt koosneb spetsiaalsest paigaldusraamist ja seadmest endast, mis tähendab seadme kaheetapilist paigaldust. Paigaldusraamiga saab kohe ühendada elelktrikaablid, vee- ja kondensaade torustikud. Seadme saab siis paigaldada hiljem ja kiirelt.

Paigaldusraamid on alati laost kohe saadaval,mis muudab paigaldustööd paindlikumaks ja teiste ehitustööde  graafiku tegemise lihtsamaks. Seadme saab paigaldada alles siis kui viimistlutööd on lôppenud, mis välistab seadme määrdumise esitustolmuga.

Kiirliitimikud asuvad seadmes nii, et nendele saab lihtsalt ligi kui rest eemaldada. Liitmikud vôimaldavad seadme lihtsat hooldust ja remonti, tômmates seadme raami siine pidi välja. Kogu ekspluatatasioon on kiire ja lihtne.

Tehaspoolne seadistatud automaatika

Täppisseadistus tagatakse aruka automaatikaga . Nii saavutatakse soovitud täpne jahutusvôimsus vaiksel töörezhiimil.

Tellitud seadmed testitakse projektipôhiselt  tehases stendil enne tellijale saatmist.

Automaatikat juhitakse seinatermostaadi kaudu, mille ühendamine on lihtne ja ühildub automaatselt konvektoriga ”Start Up Wizard” programmi vahendusel. See tagab seadme kohese kasutuselevôtu. Termostaadist näeb kôiki tehasepoolseid konvektori seadistusi.

Automation optionsVari ProVari
Variable-speed EC fanYesYes
Control signalModbus RTUAnalogue (0–10 V / 24 V)
Compatible room controllersVari PROChiller Varitec or general analogue controller
Control via BMSYesYes
Energy consumption monitoringYesNo
Diagnostics (water temperature, fan etc.)YesNo
Fault alarms (room controller display)Yes (configurable, on/off)No
Fault alarms (BMS)YesYes
Service monitoring and service-need alertsYesNo
Configurable display (room controller)YesNo
On-site configuration of unit (via room controller / BMS)YesNo

Lihtne seadmete vahetus jahutusvajaduste vôi – lahenduste muutumisel

Kaheastmeline Easy Klik ühendusmeetod lihtsustab seadmete ümbertôstmist jahutusvajaduste muutumisel. Kui jahutusvajadus on mingis projekteerimise faasis alles selgumas, siis paigaldusraamid koos kiirühendustega saab juba paika projeteerida ning paigaldusfaasis saab lôpetada vajalikud ehitus-ja viimistlustööd.

Tuuletômbuseta ja ühtlase temperatuuriga sisekliima

Konvektori jahutusvôimsuse ja  ôhuvoolu sujuv regulatsioon tagab igal hetkel vajaliku jahutusvôimsuse ja ühtlase sisetemperatuuri. Sisekliima mugavuse  täpsust parendavad lisaks ôhujoa suunamise ja selle pikkuse reguleerimisvôimalus.

Konvektoris jahutatud vôi soojendatud ôhk suunatakse ruumi resti ülaosa kaudu ja imatakse seadmesse resti alaosast. ôhujoa suunamine lae pinda tagab selle ühtlase jaotuse ruumis ning välistab tuuletômbe ja ebamugavustunde tekkimse.

Komplektse automaatika variandid

  • Tehasepaigaldusega seadistatud ja testitud ventiilid
  • Rôhust sôltumatu reguleerventiil
  • Kondensaadi eemaldamine kas pumbaga,  isevoolselt vôi ka valik nivooanduri häirega
  • Komplektne programmeerimine vältimaks näiteks kütte ja jahutuse toimimise samaaegsust.
  • Komplekne seadme tööparameetrite info
  • Resti eritoon vastvalt soovile(eritellimus)