Alla produkter

Valprogrammet Option kan användas för dimensionering och val av kylvattenstationer, värmepumpar, fläktkonvektorer och precisionsstyrda luftkonditionerare.

Tekniska data och ritningar

När du har identifierat en idealisk lösning för din tillämpning kan du få tillgång till exakta dimensionsritningar, el- och funktionsdiagram och tekniska specifikationer via programmet. I de tekniska specifikationerna hittar du en länk till fläktkonvektorns MagiCAD-objekt.

 

Registrera dig som användare

Användning av valprogrammet Option kräver registrering. Åtkomsträttigheter beviljas VVS-projektörer.  Du kan registrera dig som användare här.
Portalen är inte kompatibel med Internet Explorer.

Experter till hands för att hjälpa till

Våra experter erbjuder hjälp med utformning av lösningen och val av ett optimalt system.