BLOCK duct fläktkonvektor

För kanalanslutning

BLOCK duct är en fläktkonvektor som är konstruerad för trånga undertaksinstallationer. Typiska användningsobjekt för maskinen är låga undertak, där det inte ryms en enhet som har insug genom samma galler.

Enheten är designad för att vara adapterbar, konvektorn möjliggör tre olika luftinsugsriktningar beroende på installationsplats.

 • sug bakifrån, takmontage
 • sug från enhetens undersida, takmontage
 • sug framifrån, väggmontage

Installationen underlättas av valbara teleskopkanaler i olika storlek för sug- och trycksidan, som ger spelrum vid valet av installationshöjd.

Dragfri och tyst

Fläktkonvektorerna dimensioneras individuellt efter kylbehov och ljudnivå. Radiatorns storlek och flödesriktning bestäms av effekt och framledningstemperatur. Finjustering görs med innovativ automation. På så sätt uppnås det önskade klimatet i rummet exakt och tyst.

Den kylda eller uppvärmda luften i enheten blåses in i rummet genom gallret på framsidan och returluften cirkulerar från enhetens baksida genom kanalerna tillbaka till enheten. Styrning av luften längs taket till rummet efter gallrets hela bredd garanterar dragfri kylning av rummet.

Vår automation ger enkel parameterstyrning av enheten

Chillers fläktkonvektorer programmeras med objektets parametrar redan från fabriken, och enheterna testas noggrant i vårt mjukvaruverktyg innan de packas och levereras.

Automatiken styrs av en rumsenhet, som enkelt kopplas till konvektorn med hjälp av verktyget Start Up Wizard. Start Up Wizard konfigurerar automatiskt rumsenheten enligt parametrarna för den anslutna konvektorn, så ingen manuell konfiguration behövs i objektet. Uppstartsverktyget garanterar snabb och felfri driftsättning.

AutomatikalternativVari ProVari
Varvtalsstyrd EC-fläktJaJa
StyrsignalModbus RTUAnalog (0–10 V / 24 V)
Kompatibla rumsstyrenheterVari ProKompatibla rumsstyrenheter Vari Pro Chillers Varitec eller generell analog styrenhet
Styrning via BMSJaJa
Övervakning av energiförbrukningJaNej
Diagnostik (vattentemperatur, fläkt etc.)JaNej
Fellarm (display på rumsstyrenheten)Ja (konfigurerbar, on/off)Nej
Fellarm (BMS)JaJa
Övervakning av service och larm om servicebehov Ja NejJaNej
Konfigurerbar display (rumsstyrenhet)JaNej
Konfigurering av enheten på plats (via rumsstyrenhet / BMS)JaNej

Elegant Viva-galler

Viva-gallret, som finns som tillbehör, tar designen till en ny nivå. Den utarbetade och eleganta lösningen garanterar ett snyggt slutresultat.

Heltäckande utrustningsalternativ

En tilluftskanalanslutning finns som extra tillbehör. Tilluften leds till en separat anslutning som inte är kopplad till fläktkonvektorns drift, och således påverkar inte konvektorns fläkthastighet tryckfallet på tilluftssidan.

 • Fabriksinstallerade och testade ventiler
 • Tryckoberoende 2-vägs reglerventil
 • Standard- eller Viva-galler
 • Stickproppssladd för snabb elanslutning
 • Rumsregulator med snabbkoppling
 • Friskluftsanslutning (Ø 125 mm)
 • Avlägsnande av kondensvatten med kondenspump eller fri dränering och larm.
 • Innovativa separata kontroller, t.ex. för att förhindra samtidig uppvärmning och kylning.
 • Heltäckande parameterövervakning
 • Specialfärg för gallret från RAL-färgkartan