BLOCK free puhurkonvektor

Nähtav aknaalusesse vôi  ripplaeta ruumidesse paigalduseks

BLOCK free on môeldud paigalduseks aknaalustesse  vôi nähtavalt lae pinda. Konvektor on môeldud rekonstrueeritavatesse kohatesse vôi ruumidesse kus puudub ripplagi

Seade on môeldud kitsastesse paigalduskohtadesse.Imupool asub seadme tagaosas 90 kraadise nurga alt, mis tagab piisava retsirkulatsiooniôhu hulga ja  suure filtripinna ka väljakutseid pakkuvates paigalduskohtades. Paigaldust lihtsustavad ka erinevate pikkustega teleskoopliitmikud seadme sissepuhkepoolele, mis annab piisavalt palju mänguruumi erinevate aknaaluste kôrguste puhul.

Mônus sisekliima

Puhurkonvektor valitakse vastavat valikuparameetritele ja lubatud müratasemele. Kalorifeer seadmes valitakse alati vastavalt jahutusvee temperatuuridele ja lubatud hüdraulilisele takistusele. Kasutades tehasepoolset juhtimisautomaatikat saavutatakse ruumis parim vôimalik jahutuse jaotus ja komfortsus. Kui valikuparameetrid on enne seadme tellimist teada, siis seade konfigureeritakse juba tehases. Hiljem saab parameetried ise vajadusel muuta.

Automaatika

Chiller puhurkonvektorid seadistatakse ja testitakse tehases alati enne tellijale saatmist.

Automaatikat juhitakse seinatermostaadi kaudu, mille ühendamine on lihtne ja ühildub automaatselt konvektoriga ”Start Up Wizard” programmi vahendusel. See tagab seadme kohese kasutuselevôtu. Termostaadist näeb ka kohe tehasepoolseid konvektori seadistusi.

Automation optionsVari ProVari
Variable-speed EC fanYesYes
Control signalModbus RTUAnalogue (0–10 V / 24 V)
Compatible room controllersVari PROChiller Varitec or general analogue controller
Control via BMSYesYes
Energy consumption monitoringYesNo
Diagnostics (water temperature, fan etc.)YesNo
Fault alarms (room controller display)Yes (configurable, on/off)No
Fault alarms (BMS)YesYes
Service monitoring and service-need alertsYesNo
Configurable display (room controller)YesNo
On-site configuration of unit (via room controller / BMS)YesNo

Komplektse automaatika variandid

Lisavarustusena on vôimalik valida sissepuhkekanali ühendus. Sissepuhkeôhk suunatakse spetsiaalsesse rôhutasanduskasti, mis ei môjuta  seadme tööd. Samas tagab selle, et ventilaatori kiirus ei môjuta sissepuhke poole aerodünaamilist takistust.

  •     Tehases paigaldatud, seadistatud ja testitud mootorventiilid
  •     Rôhust sôltumatu 2-tee ventiil
  •     Kiirliitmikud
  •     Kiirliitmikuga ruumitermostaat
  •     Kondentsvee äravool pumbaga või vaba äravooluga koos häirefunktsiooniga
  •    Komplektne programmeerimine vältimaks näiteks kütte ja jahutuse toimimise samaaegsust.
  •     Komplekne seadme tööparameetrite info
  •     Resti eritoon nt. RAL-I järgi – eritellimus