En energieffektiv lösning för uppvärmning och kylning med geotermisk energi

Kauklahtis seniorcenter, som drivs av Esbo stad, är ett pilotprojekt som initierats med syftet att utveckla en energieffektiv, miljövänlig och komfortabel miljö för äldre människor att bo och leva i. Vid projekteringen var grundprincipen energieffektivitet utan att kompromissa med komfort och funktionsmässighet, förklarar VVS-projektören Juhani Järvinen.
Kauklahti’s Elä ja asu seniorcenter tjänar som modell för moderna servicecentra.
Geotermisk energi genererad med hjälp av en värmepump, tjänar som den primära värmekällan för byggnadens kylnings- och uppvärmningssystem. Anläggningen är även ansluten till fjärrvärmesystemet, som tjänar som reserv- och tilläggsvärmekälla.

Avancerad byggnadsautomatik

Fastigheten ståtar med ett avancerat system för byggnadsautomatik. Golv- och lufttemperaturerna i rummen styrs via temperaturgivare. Den som bor i lägenheten kan även justera temperaturen manuellt två grader uppåt eller nedåt. Alla lokalerna i byggnaden är anslutna till ett övervakningssystem, vilket kan användas för övervakning och justering av temperaturen.  Järvinen förklarar att övervakningssystemet även har underlättat justeringsarbeten under garantitiden.

Energieffektivt system

Kauklahti’s Elä ja asu seniorcentrets geotermiska energiområde består av 18 stycken 200 m djupa borrhål. En blandning av etanol och vatten används som värmeåtervinningsvätska. Vintertid klarar värmepumpen av att generera den energi som åtgår till byggnadens golvvärmesystem. Sommartid används den geotermiska energin huvudsakligen som frikyla till byggnaden . Dessutom kan värmepumpen användas reversibelt som en tilläggskylanordning för att kapa kapacitetstoppar.

Noggrann övervakning

I Chillers lösning för geotermisk energi ingår paketet Service Next, som ombesörjer direktanslutning till Chillers supportavdelning via IoT. Detta möjliggör fjärrstyrning av systemet, som säkerställer bästa möjliga effektivitet. Chillquick Thermo värmepump är även utrustad med COPtronics lösning för mätning och beräkning av termisk effektivitet

Seniorcentrets lösning för geotermisk energi

  • Chillquick Thermo™ geotermisk värmepump, plus kall- och varmvattentankar samt vätskekylkretsens värmeväxlare och pumpar.
  • Värmepumpen har en värmeeffekt på 150 kW och en kyleffekt på 100 kW.
  • COPtronic™ effektivitetsmätningar och – beräkningar
  • Paketet Service Next
  • Antalet borrhål: 18
  • Borrhålens djup: 200 m