Kun sekä lämmintä- että jäähdytettyä vettä tarvitaan samanaikaisesti, ja halutaan hyödyntää geotermistä lämpöä tai hukkaenergiaa, nostaa Chillquick Thermo -lämpöpumppuratkaisu energiatehokkuuden täysin uudelle tasolle.

Erinomaista energiatehokkuutta uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla

Jos järjestelmässä tai rakennuksessa on ylimääräistä lämpöenergiaa, on viisaampaa hyötykäyttää kun hukata sitä. Chillerin lämpöpumppuasema hallitsee energiavirtojen optimoinnin jäähdytetyn- ja lämpimän veden, porakaivon, hukkaenergian ja tarvittaessa nestejäähdyttimen välillä.
Energian kierrätys tekee Chiller-järjestelmästä erittäin energiatehokkaan. Energian kierrättämiselle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja; yksinkertaisimmassa tapauksessa vesi jäähdytetään ilmastointia varten ja samanaikaisesti vettä lämmitetään lämmitystä varten.
Energiankierrätysprosessin aikana jäähdytysvesijärjestelmästä saatava ylimääräinen lämpöenergia siirretään lämpimään veteen. Jos lämmitysjärjestelmä tarvitsee enemmän energiaa kuin jäähdytysjärjestelmä pystyy tarjoamaan, saadaan porakaivosta lisää energiaa lämmitykseen. Energiajärjestelmän ylimääräinen energia voidaan myös varastoida takaisin porakaivoihin myöhempää tarvetta varten.

Täydellinen laiteratkaisu suunnittelusta käyttöön ja huoltoon

Chillerin lämpöpumppulaitteen toimitus- ja palvelukonsepti on hyvin samankaltainen kuin kylmävesiaseman kohdalla. Laitteen kokoonpano perustuu tehtaalla valmiiksi testattuun asiakaskohtaiseen laiteratkaisuun. Tämä mahdollistaa nopean toimituksen, tehokkaan logistiikan ja nopean asennuksen paikan päällä. Chillerin Service Next -palvelulla on IoT-yhteys laitteeseen, jolla pystytään optimoimaan laitteen toimintaa koko sen elinkaaren ajan.