Framtidens sjukhus

T-sjukhuset, som är en del av Åbos Universitetssjukhus, är ett betydelsefullt sjukhusprojekt även sett i global skala. Kylningen i dess ventilationssystem är inte bara avancerad utan även energieffektiv.

T-sjukhusets arbets- och patientområden är öppna, lugna och behagliga. Färgsättningen erbjuder vägledning och skapar en lugnande och trevlig atmosfär. Utnyttjandet av dagsljus resulterar i en behaglig och energieffektiv lösning. Artificiell belysning bidrar till en lugn atmosfär i väntrummen och ger en ljus känsla i arbetsutrymmena.

Pionjärsaktiviteter

Åbos Universitetssjukhus ligger i framkant när det gäller design och byggarbete som hör ihop med utbyggnads- och renoveringsprojekt av centralt belägna sjukhus. Detta gör att T-sjukhuset sticker ut från de äldre sjukhusbyggnaderna som till stor del byggdes under 50- och 60-talen. Dess designlösningar inbegriper de krav som modern sjukhusservice ställer upp.

Bruttogolvytan i sjukhusutbyggnaden är 63 000 kvadratmeter. I den nya byggnaden finns några av sjukhusets mest krävande tekniska utrymmen och aktiviteter, som t.ex. 14 operationsrum, en intensivvårdsavdelning, lokaler för instrumentskötsel och underhåll, en kardiologiavdelning och lokaler för bildgranskning.

Ett nyckelprojekt i sjukhusbygge

T-sjukhuset har utsetts till ett nyckelprojekt i sjukhusbygge. Tack vare de innovativa tekniska och omsorgsrelaterade lösningarna ligger det även i framkant inom sitt område internationellt sett. Det kommer därför inte som en överraskning att det ådragit sig globalt intresse, med besökare inte bara från grannländerna utan även från kontinenten och Japan.

Kontinuerlig anpassning till den snabba utvecklingen av operationer är en typisk egenskap i ett modernt sjukhus. Av dessa skäl samlades utbyggnadens tekniska system i en särskild byggnad för detta syfte, en lösning som visat sig framgångsrik i tidigare projekt.

Anpassbarhet var förutsättningen vid designen av Åbos T-sjukhus. Sjukhusets installationssystem och tillhörande utrymmen måste vara flexibla.

Tillförlitlig kylning

I en modern sjukhusbyggnad krävs ett kylsystem av högsta klass för att uppnå ett behaglig inomhusklimat. Ett sådant system kan brukas för att bibehålla komfortabel temperatur på avdelningarna och i allmänna utrymmen sommartid. Kylenheter installerades i operationsrum, undersökningsrum, patientrum och laboratorier. I sjukhusets nervcentrum – bestående av lokaler för el, UPS och telekommunikation sitter Chillers luftkonditioneringsapparater vars precisionsstyrning garanterar konstanta klimatförhållanden. Energiförbrukningen i dem bibehålls på låg nivå genom ett nytt hetgassystem som utvecklats av Chiller.

Expertis med erfarenhet

Samarbete med VVS-leverantörer är ovärderligt vid utvecklingen av nya och ännu effektivare system enligt VVS-projektören Juhani Kokko.

Företag som specialiserar sig på vissa apparater kan tillhandahålla information om de nya möjligheter som den senaste tekniska utvecklingen erbjuder. Å andra sidan kan apparatleverantörer få ny insikt om kraven som ställs i sjukhusmiljön och faktorer som påverkar funktionsmässigheten i sådana omgivningar. Varje sjukhusbyggnadsprojekt erbjuder en stor utbildningsmöjlighet för de inblandade och ökar den finska installationssystemsexpertisen inom området för specialbyggnader.

Chillers lösning

  • Chillquick köldbärarstationer med frikylningsfunktion
  • Smart precisionsstyrda luftkonditioneringsaggregat med hetgassystem.
  • Box fancoilenheter med kontinuerlig styrning