Tulevaisuuden sairaala

Turun T-sairaala on merkittävä sairaalahanke maailmankin mittakaavassa. Sen ilmanvaihdon jäähdytysratkaisutkin ovat sekä edistykselliset että energiatehokkaat.

Turun yliopistollisen T-sairaalan viihtyisät työskentely- ja potilastilat ovat avoimet, rauhalliset ja viihtyisät. Värit paitsi opastavat, myös luovat tunnelmaa; piristävät ja rauhoittavat. Runsas luonnonvalo on miellyttävä ja energiatehokas ratkaisu. Keinovalaistuksella puolestaan luodaan rauhallisia odotus- ja aktiivisia toimintatiloja.

Edelläkävijän rooli

TYKS on ollut edelläkävijänä, kun Suomen keskussairaalakiinteistöjen perusparannuksia ja laajennuksia on ryhdytty suunnittelemaan ja toteuttamaan. Siksi T-sairaala eroaa luonteeltaan selvästi vanhoista, pääasiassa 1950- ja 60-luvuilla rakennetuista sairaaloista. Sen kaikissa suunnitteluratkaisuissa on otettu huomioon nykyaikaisten sairaanhoitopalvelujen vaatimukset.

T-sairaalan osien yhteinen laajuus on noin 63 000 bruttoneliömetriä. Niihin sijoittuu tekniikaltaan vaativimmat sairaalan tilat ja toiminnot, kuten 14 leikkaussalia käsittävä leikkausosasto, teho-osasto, välinehuoltokeskus, kardiologian hoitoalue ja kuvantamisen tiloja.

Sairaalarakentamisen kärkihanke

T-sairaalaa on kutsuttu sairaalarakentamisen kärkihankkeeksi. Kansainvälisestikin se on edistyksellinen niin hoitotyön toiminnan kuin teknisten innovaatioidensa ansiosta. Oppia otetaan maailmalla innokkaasti. Jo rakentamisen aikana työmaalla ovat vierailleet edustajat naapurimaista, Euroopasta ja Japanista saakka.

Nykyaikaisen sairaalan luonteeseen kuuluu jatkuva muuntuminen. Tästä syystä myös uusimmassa laajennuksessa käytettiin aiemmissa hyväksi havaittuja tekniikkatorneja.

T-sairaalassa muunneltavuus on ollut kaiken suunnittelun lähtökohta. Niin tilaratkaisujen kuin esimerkiksi taloteknisten ratkaisujen on oltava joustavia.

 Varmaa jäähdytystä

Miellyttävä sisäilma edellyttää modernissa sairaalarakennuksessa myös toimivaa ilmastoinnin jäähdytystä. Sen avulla yleiset tilat ja potilashuoneet saadaan pysymään miellyttävinä kesäkuumallakin. Jäähdytyskoneet huolehtivat jäähdytyksestä esimerkiksi leikkaussaleissa, potilas- ja tutkimushuoneissa sekä näytteenottotiloissa. Sairaalan hermokeskuksissa, sähkö-, UPS- ja teletiloissa käytetään Chillerin tarkkuusilmastointikoneita. Niiden energiankulutuksen pitää kurissa Chiller:n kehittämä uudentyyppinen kuumakaasulämmitysjärjestelmä.

Kokemusta kehässä

Uusien, entistä toimivampien ratkaisuiden kehittämisessä yhteistyö esimerkiksi LVI-alan valmistajien kanssa on kullan arvoista, LVI-suunnittelijana toiminut Juhani Kokko painottaa.

Laitevalmistajilta saadaan tietoa tekniikan kehittymisen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista ja toisaalta niille kerrotaan sairaalaympäristön asettamista vaatimuksista ja toiminnallisuuteen vaikuttavista seikoista. Jokainen hanke on samalla sairaalarakentamisen yliopisto mukana oleville ja kerryttää edelleen suomalaista talotekniikkatietämystä erikoisrakennuskohteissa.

Chillerin ratkaisu

  • Chillquick-kylmävesiasemat vapaajäähdytyksellä
  • Smart-tarkkuusilmastointikoneita
  • Box-puhallinkonvektoreita