BLOCK duct kanaliühendusega

Kanalitega ühendatav variant

Kanaliühendustega Block on môeldud kitsastesse kohtadesse. Tüüpilised paigalduskohad on väikese lae ja ripplae vahelise ruumiga kohad, kuhu  ei mahu nt. Block front e. kuhu see seade suhteliselt kôrge resti tôttu  ei mahu.

Seade on arendatud kergesti konfigureeritavaks. See vôimaldab kolme erisuunalist retsirkulatsiooni ühendust.

 • retsirkulatsioon tagant – laepaigaldus
 • retsirkulatsioon alt – laepaigaldus
 • retsirkulatsioon eest – seinapaigaldus

Paigaldust lihtsustab ka lisavarustuse valikus olev teleskoopliitmik nii imu kui ka survepoolele,mis annavad mänguruumi paigalduskôrguse valikul.

Tuuletômbuseta ja vaikne

Puhurkonvektor valitakse vastavat valikuparameetritele ja lubatud müratasemele. Kalorifeer seadmes valitakse alati vastavalt jahutusvee temperatuuridele ja lubatud hüdraulilisele takistusele. Kasutades tehasepoolset juhtimisautomaatikat saavutatakse ruumis parim vôimalik jahutuse jaotus ja komfortsus

Seadmes jahutatud vôi soojendatud ôhk suunatakse ruumi resti kaudu ja retsirkulatsiooniôhk imetakse seadme tagaos asuvate ôhukanalite kaudu. ôhujoa suunamine lae pinda tagab selle ühtlase jaotuse ruumis ning välistab tuuletômbe ja ebamugavustunde tekkimse.

Tehasepoolne automaatika seadistus

Chiller puhurkonvektorid seadistatakse ja testitakse tehases alati enne tellijale saatmist.

Automaatikat juhitakse seinatermostaadi kaudu, mille ühendamine on lihtne ja ühildub automaatselt konvektoriga ”Start Up Wizard” programmi vahendusel, seega kohapealset manuaalset seadistust ei ole vaja teha. See tagab seadme kohese kasutuselevôtu.

Automation optionsVari ProVari
Variable-speed EC fanYesYes
Control signalModbus RTUAnalogue (0–10 V / 24 V)
Compatible room controllersVari PROChiller Varitec or general analogue controller
Control via BMSYesYes
Energy consumption monitoringYesNo
Diagnostics (water temperature, fan etc.)YesNo
Fault alarms (room controller display)Yes (configurable, on/off)No
Fault alarms (BMS)YesYes
Service monitoring and service-need alertsYesNo
Configurable display (room controller)YesNo
On-site configuration of unit (via room controller / BMS)YesNo

Elegantne VIVA rest

VIVA rest, mis on saadaval lisavarustusena viib restide disaini uuele tasemele.Selle elegantne viimistluse lahendus tagab läbimôeldud tulemuse.

Komplektse automaatika variandid

 • Tehases paigaldatud, seadistatud ja testitud mootorventiilid
 • Rôhust sôltumatu 2-tee ventiil
 • Standardvarustus vôi Viva rest
 • Kiirliitmikud
 • Kiirliitmikuga ruumitermostaat
 • Kondentsvee äravool pumbaga või vaba äravooluga koos häirefunktsiooniga
 • Komplektne programmeerimine vältimaks näiteks kütte ja jahutuse toimimise samaaegsust.
 • Komplekne seadme tööparameetrite info
 • Resti eritoon nt. RAL-I järgi – eritellimus