Giant-viftekonvektor med høy effekt

 

Modulær enhet med en rekke valg for retning av tilførselsluft

Giant-viftekonvektoren med høy effekt har en modulær design som gjør enheten velegnet for både oppvarming og nedkjøling. Enheten kan konfigureres for lufttilførsel horisontalt, oppover eller nedover. Typiske bruksområder omfatter serverrom, overvåkningsrom og mindre rom i bedrifter. Enhetene er utstyrt med EC-vifter, og er optimert for bruk med fjernkjøling og andre systemer med sirkulert kjølevann.

Tilbehør

Ventiler for nedkjøling og oppvarming blir forhåndsinstallert og konfigurert på fabrikken
Overtrykks- og undertrykkskamre med eller uten grill
Fjerning av kondensvann med kondensatpumpe eller fritt avløp