Ett modernt sjukhus behöver tillförlitlig kylning

Nya Karolinska sjukhuset i Solna erfordrar mycket kylning för att säkerställa att forskningsutrustningen, apparaterna på akuten och basutrustningen fungerar på rätt sätt. Sjukhusets energiförbrukning håller sig dock under 110 kWh per kvadratmeter och år, tack vare dess köldmediecykel, bergvärmesystem och värmepumpar.

Med status som världens ledande universitetssjukhus följer förpliktelser

Anders Wiklund från Skanska, som svarade för projektets tekniska installationer, förklarar att målet är att bygga nya lokaler för världens ledande universitetssjukhus. Detta ställer stränga krav på systemen. Inga bakterier ska via ventilationssystemet få tillträde till byggnaden och i synnerhet inte till operationsrummen. Sådana viktiga lokaler är utrustade med ett speciellt system som bibehåller övertrycket, så att luften kan strömma ut ur rummet när en dörr öppnas. Men ingen luft som kan föra in bakterier utifrån kan dock komma in i lokalen.

Inomhustemperaturen ska även bibehållas inom ett specifikt område för att skydda medicinsk utrustning som kan vara känslig för temperaturfluktuationer. Apparater som genererar tryckluft till respiratorer i akutavdelningen ökar kylbehovet. Därför installerades Studio fancoilenheter i dessa lokaler för att kunna erbjuda mer kylning medan det i rummet för visning av magnetröntgenbilder är en Box fancoilenhet som säkerställer idealiska förhållanden.

Lösning

  • Byggnadens kyl- och värmesystem utnyttjar bergvärme från de 168 borrhålen under parkeringsanläggningen.
  • Box fancoilenhet
  • Studio fancoilenhet