Moderni sairaala vaatii luotettavan jäähdytyksen

Ruotsin uusi sairaala Nya Karolinska Solna tarvitsee paljon jäähdytystä, jotta tutkimuslaitteiden, hätätapausyksikön ja perustoimintojen käyttövarmuus voidaan taata. Energiankulutus pidetään kuitenkin alle 110 kWh:ssa per neliö vuodessa, kiitos kylmästä tuotetun lämmön, maanalaisen energiavaraston ja lämpöpumppujen.

Asema maailman johtavana yliopistosairaalana velvoittaa

Rakennuksen teknisistä asennuksista vastaava Anders Wiklund Skanskalta toteaa, että lähtökohta on tehdä uusia tiloja maailman johtavalle yliopistosairaalalle. Se asettaa teknisille asennuksille kovat vaatimukset. Rakennukseen, etenkään laikkaussaleihin, ei saa levitä bakteereja ilmanvaihdon kautta. Niissä on omat erilliset järjestelmänsä, jotka ylläpitävät ylipainetta niin, että mahdollisesti bakteereja sisältävä ilma pääsee ovien aukaisun yhteydessä virtaamaan ulos mutta ei sisään.

Sairaalan sisätiloissa on taattava sopiva lämpötila; varsinkin saleissa, joissa on paljon lääkinnällisiä laitteita. Hätätapausyksikön hengityslaitteisiin paineilmaa tuottavat laitteet lisäävät jäähdytyksen tarvetta. Sinne onkin sijoitettu Studio-puhallinkonvektoreita lisäjäähdytysyksiköiksi ja esimerkiksi magneettikuvaussalissa Box-puhallinkonvektori varmistaa halutut olosuhteet.

Ratkaisu

  • Lämmitys ja jäähdytys parkkitalon alla olevista 168 kaivosta saatavalla energialla.
  • Laitteet:
    – Box-puhallinkonvektori
    – Studio-puhallinkonvektori