Stadsmässigt boende i en unik miljö

Bostadsbolaget Turun Tyyrpuuris eleganta kopparfasad möter besökare när de anländer till Åbo från havet.  Alla lägenheter i byggnaden kan ståta med en vacker inglasad balkong mot sydväst eller mot floden. De större lägenheterna har även inbyggda terrasser. Lägenheterna med stora fönster, som står för den överväldigande utsikten, hålls behagligt kylda av Grand fancoilenheter när sommarvärmen blir alltför påträngande.

Kylning är ett måste i nya lägenheter

Lägenheterna mot sydväst tar emot direkt solljus hela dagen. ”Under sommaren skulle det bli olidligt varmt utan kylfunktionen som är inbyggd i ventilationssystemet,” säger SRV Construction’s konstruktionschef Pirjo Kujala, som förklarar att köparna idag är medvetna om kraven på bra inomhusluft. Hon säger att ett ventilationssystem med tillval av kylning snabbt håller på att bli ett måste i nya lägenheter och villor. Bostäder med hög kvalitet måste kunna erbjuda behagligt inomhusklimat hela året.

Chiller_residental_air_conditioning_01

Enligt VVS-projektören Petri Vuorela, var de egenskaper som gjorde att beslutet svängde över i Chillers favör den tysta driften i Grand fancoilenheter, systemets minimala utrymmeskrav och utformningen av de färdigtillverkade kylenheterna.

Energieffektivt och tyst

Det var viktigt för bostadsbolaget att ventilationen skulle vara tyst och att det skulle finnas kylsystem i lägenheterna, så de valde Grand fancoilenheter, som ursprungligen utvecklats för hotellrum. Apparaternas tysta drift är ett resultat av den lufttäta konstruktionen och komponenter av hög kvalitet. Pirjo Kujala förklarar att energieffektivitet är en annan egenskap som är viktig i kylsystem för bostäder. Att välja Grand fancoilenheter var även ett klokt drag i detta fall.

Fancoilenheten är inte bara tyst och energieffektiv, utan även av hög kvalitet samt enkel att installera och rengöra. Tack vare dessa goda egenskaper installerades ca 200 Grand fancoilenheter i bostäderna i Telakkaranta. Inomhustemperaturen stiger inte i de 130 m² stora lägenheterna under de varmaste sommardagarna utan ligger kvar på mycket behagliga 25 grader.
Bostadsbolaget drar även nytta av att nyttja en egen köldbärarstation, vilket blir avsevärt billigare än att använda fjärrkyla.

Paketet Service Next™ erbjuder stabilitet

SRV tecknade ett Service Next-underhållsavtal för Tyyrpuri-bostäderna eftersom det säkerställer bekymmersfri och kostnadseffektivt underhåll.
När det uppstår ett fel på en apparat kan man kontrollera det via fjärrövervakningssystemet utan att behöva skicka ut ett underhållsteam till platsen. Ofta kan fjärranslutningen användas för att rätta till situationen, vilket minskar underhållskostnaderna.

Lösning

  • Grand fancoilenheter
  • Chillquick köldbärarstation
  • Paketet Service Next