Chillerin vakio- ja tarkkuusilmastointijärjestelmät tarjoavat energiatehokkaita ratkaisuja kohteisiin, joissa ilmankosteuden- ja lämpötilan hallinnalle on asetettu tarkat vaatimukset. Järjestelmään integroitu IoT mahdollistaa järjestelmän tilan reaaliaikaisen seurannan sekä nopean reagoinnin jäähdytys- ja lämmitystarpeiden muutoksiin. Hätäjäähdytysjärjestelmä puolestaan varmistaa ilmastoinnin vakauden kaikissa olosuhteissa. Täydelliset ilmavirta- ja suunta vaihtoehdot Chillerin tarkkuus- ja vakioilmastointikoneille löytyvät Option-valintaohjelmasta. 

| Nopea ja luotettava suunnitella

Jokainen vakioilmastointilaite mitoitetaan asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaan. LVI-suunnittelija voi valita halutun kokoonpanon ja ominaisuudet Option-valintaohjelmasta. Aikaa säästyy suunnitteluvaiheessa, koska mittakuvat huoltotilatietoineen, sähkökuvat sekä kaaviot ja muut yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat käytettävissä heti suunnitteluvaiheen alusta alkaen.

| Optimaalinen energiatehokkuus

Energiatehokkuus ja tarkka lämpötilan hallinta ovat tuotekehityksen lähtökohtia kaikissa Chillerin vakioilmastointilaitteissa. Tarkka lämpötilan hallinta pitää jäähdytysjärjestelmän tasaisesti asetusarvossaan, mikä takaa sekä järjestelmän energiatehokkuuden että optimaalisen jäähdytyksen kaikissa olosuhteissa.

| Ohjausautomaatio IoT-liitännällä

Ohjausautomaation voi liittää ServiceNext IoT -pilvipalveluun, joka mahdollistaa etävalvonnan ja -ohjauksen. Palvelu seuraa laitteen toimintaa sekä suorituskykyä jatkuvasti ja lähettää tarvittaessa ilmoituksen matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Kuukausittaiset raportit suorituskyvystä ovat saatavilla ServiceNext-portaalista.

Tuotteet

Referenssit