Usaldusväärne ja täpne tingimuste hoidmine

Usaldusväärne ja täpne tingimuste hoidmine

Chiller Oy täppiskonditsioneerid on usaldusväärne lahendus kohtadesse, kus ruumis oleva õhu temperatuurile ja niiskusele on seatud ranged nõuded. Seadmete sissepuhke- ja väljatômbe suunad ning külmatehnika kavandatakse objekti erivajaduste alusel. Kasutuskohad on näiteks masinasaalid, laborid, arhiivid ja muuseumid.

Smart

Suure või keskmise soojuskoormuse usaldusväärseks jahutamiseks. Sobib näiteks serverisaalidesse, elektri- ja seadmeruumidesse ning laboritesse. Sobib eri temperatuuriga jahutusvee võrkudega, nt 7/12 või 10/18 °C.

Solid

Täppiskonditsioneer Solid on mõeldud väiksema või keskmise soojus- ja niiskuskoormuse usaldusväärseks juhtimiseks. Täppiskonditsioneer on otseaurustuse ja kompressorjahutusega ega vaja jahutusveevõrku. Seadet sobib kasutada ruumides, kuhu ei lubata lekete vältimiseks paigutada vee- ega lahusetorusid, nt elektri- ja serveriruumid.

Steady

Täppiskonditsioneer Steady sobib ruumidesse, kus nõutakse eriti täpset siseõhu kvaliteeti ja eriti  just madalamat temperatuuri, nt arhiivid, laborid, muuseumid ja veinikeldrid.