Projekteringen för det nya barnsjukhuset baserades på Chiller produkter

Överlappningen mellan projekterings- och byggskedet i det nya barnsjukhuset medförde stränga krav för VVS-projektörens arbete. En del av utmaningarna eliminerades genom att man tidigt i projekteringsskedet valde apparater från Chiller Oy, så att de skulle passa väl in i byggnadens fjärrkylsystem.

”Detta gjorde att vi kunde projektera i linje med de val som Chiller erbjöd. Vi kunde därför jobba med de ursprungliga planerna baserade på korrekta data och inga förändringar behövde göras i senare skede” förklarar Mika Eloranta, från Haahtela-rakennuttaminen Oy, som var VVS-konsult i projektet

Kylsystemet

I det nya barnsjukhuset kyler fjärrkylsystemet tilluften i luftkonditioneringsaggregaten. Luftkonditioneringen fungerar till stor del som ett system med konstant luftflöde. Men eftersom det inte finns kapacitet att kyla ner alla anläggningarna, krävs extra kyla.

För att uppnå detta utrustades byggnaden med omkring 350 Box fancoils från Chiller. Chiller fancoils är alltid specifikt anpassade till applikationen i fråga. I detta fall anpassades batterierna i Box-aggregaten, så att de passade anläggningens fjärrkylsystem.

Akustiken i en framträdande roll

”I detta projekt lades tonvikt på akustiken i projekteringen. I utforskningen av de akustiska lösningarna investerades i planeringsstadiet större belopp än i många andra projekt. Chiller Box fancoils är extremt tysta. De tar inte upp stor plats och kan monteras i sjukhusets undertak”, förklarar Eloranta.

Box fancoils kan även anpassas enligt föreliggande ljudkrav. Den innovativa designen baseras på gallret, som är i teknisk toppklass och som garanterar dragfri inomhusluft.

Precisionsstyrd luftkonditionering för krävande lösningar

I det nya barnsjukhuset finns många speciella utrymmen i vilka rumstillstånden måste styras noggrant. Detta uppnås med Chillers precisionsstyrda aggregat Smart och Solid, som monterades i utrymmen för bildgranskning, tekniska anläggningar med höga värmebelastningar och sterila förvaringsområden. I dessa förvaringsområden måste de rätta rumstillstånden för de lagrade produkterna konstanthållas, medan i vissa teknikutrymmen måste den höga värmelasten som alstras av maskinerna regleras.

Vätskekylaggregatet Chillquick som reservsystem

Sjukhusets maskinrum är utrustat med två Chillquick vätskekylaggregat som betjänar operationsavdelningarna och som reservsystem för viktiga anläggningar.

”Detta vätskekylsystem tjänar även som reservkylsystem för en del av bildgranskningsanläggningarna. I byggnaden finns ett fjärrkylsystem som tar hand om kylningen under normala omständigheter. Vätskekylsystemet startar automatiskt om det blir fel i fjärrkylsystemet”, säger Eloranta