Chillquick Thermo värmepump erbjuder de bästa förutsättningarna för laxodling

Värmepumpslösningen bidrar till att bibehålla idealiska tillväxtbetingelser hos EM-Lax, Sveriges största fiskodling. Den effektiva Chillquick Thermo värmepumpen genererar tillsammans med fyra kompressorer 180 kW värme, vilket sporrar fiskhonorna att lägga ägg tidigare på året och snabbar på tillväxten hos ynglen. Om vattentemperaturen överstiger 18 °C, börjar fisken lida. Precisionsstyrning av värmen är viktig för att garantera optimala betingelser för fisken.

Användbarhet som ett primärt kriterium

En speciell lösning utvecklades för styrningen av kompressorena i Chillquick Thermo värmepump så att de kan stängas av en i taget. Systemet måste sköljas regelbundet och kompressorerna måste vara avstängda under sköljprocessen. Eftersom systemet å andra sidan startar med en lätt fördröjning, så vill fiskodlingen hålla det i igång på låg nivå hela tiden. Användbarhet är därför en av de viktigaste kriterierna för företagets värmesystem.

 

Störningsfri drift med hög effektivitet

”Hela värmesystemet har fungerat utan problem”, säger fiskodlingens ägare Rydholm. Om det skulle uppstå störningar i värmepumpsdriften skulle vattentemperaturen inte minska omedelbart eftersom 95 % av den värme som krävs i odlingsprocessen genereras av systemets stora värmeväxlare, som återvinner värme från dammens dräneringsvatten. Systemet innehåller även en mindre värmeväxlare som används för att återvinna spillvärme från värmepumpen. Tack vare denna process kan värmeförlusterna i väggar, tak och fönster kompenseras. Systemet medför extremt hög termisk effektivitet.

Lösning

  • Chillquick Thermo värmepump
  • COPtronic-system för mätningar och beräkningar av termisk effektivitet
  • Service Next