Spillvärme återanvänds med hjälp av en värmepump

Saint-Gobain Construction Products Finland letade efter den mest energieffektiva lösningen för uppvärmning av sin moderna produktionsanläggning. Företagets produktionsanläggning i Forssa uppvärmdes då med hjälp av fjärrvärme och olja.

Efter att ha undersökt olika alternativ bestämde sig företaget för att använda Chillquick Thermo värmepump i sitt nya värmesystem. Värmepumpen används för att återvinna överskottsvärme som genereras i produktionsprocessen. Kylenergi och värme som produceras under tillverkningen av företagets glasullsisolering används sedan vid uppvärmning av fastigheten. Temperaturen på denna överskottsvärme är avsevärt högre än vad den är i värmekällan till en konventionell geotermisk värmepump. På så sätt uppnår man en extremt hög värmefaktor (COP). COP-värdet för värmepumpen är i detta fall närmare 5. Det betyder i praktiken att värmepumpen bara kräver 250 MWh el för att generera 1 150 MWh värmeenergi som tillämpningen kräver. Värmepumpen tillgodoser även hela anläggningens tappvarmvattenbehov genom att systemets överhettningsvärme tillvaratas. Målet var att värmepumpen skulle ersätta minst 50 % av värmeenergin från fjärrvärmesystemet. I så fall skulle systemets återbetalningstid bli ett eller två år.

Saint-Gobain Construction Products Finland har enligt dess underhållschef Könkö varit nöjd med lösningen och skulle inte under några omständigheter valt en annan lösning. ”Värmepumpen representerar extremt intressant teknik och vi vill hålla oss à jour med den senaste utvecklingen”.

Lösning:

  • Chillquick Thermo
  • Next Service