Energilösningar för krävande förhållanden

Chiller etablerades i Finland år 1990 under kontorsbyggandets gyllene era. Företaget startade som importör men expanderade snart med produktutveckling och tillverkning. Idag är vi en av de ledande tillverkarna i Norden. Vårt huvudkontor ligger i Tusby i södra Finland. Chiller har förutom regionkontor i Finland filialer i Sverige, Norge och Estland. Vi designar och tillverkar avancerade energismarta lösningar för kyla och värme. Våra system används i såväl nya som renoverade byggnader, som t.ex. hotell, kontor, sjukhus, shoppingcentra och industrianläggningar.

Tillförlitlig drift i extrema förhållanden

Eftersom vi är ett företag med verksamhet i Norden fokuserar vi på att designa produkter som uppfyller de krav som ställs av de stränga klimatförhållandena. När vi konstruerar våra innovativa produkter tar vi speciell hänsyn till de krav och utmaningar som det nordiska klimatet medför. Energieffektivt och miljömässigt hållbart. Våra produkters energieffektivitet bygger på avancerade teknologiska lösningar och effektiv energiåtervinning. I vår produktutveckling betonar vi miljömässiga värden och användning av rena köldmedier. Vårt mål är att vara en miljömässigt hållbar och energieffektiv föregångare inom branschen.

Helhetslösningar anpassade efter behov

Våra lösningar är tillverkade och testade vid vår fabrik och anpassade efter kundens behov. I vår produktion utnyttjar vi moduluppbyggnad och effektiv automatisering för att uppnå kostnadseffektiva och kundanpassade tillverkningsprocesser.

Livscykelservice

Hörnstenen i vår driftsfilosofi är att se efter våra maskiner under hela deras livscykel. Våra experter står till tjänst med att hjälpa er att utarbeta en optimal handlingsplan för projektet. Efter installationen kan ni utnyttja vårt koncept för livscykelservice – ServiceNext, som omfattar IoT-baserad övervaknings- och resultatoptimering kombinerat med dokumentation från våra experter samt underhåll under produktens hela livslängd.