Chillers historia började 1990, mitt i värsta kontorsbyggnadsrushen i Finland. Chiller startade inom detaljhandeln men gick snabbt över till att bli tillverkare. Vi är idag en av de internationellt ledande leverantörerna av system för kylning, uppvärmning och energisnålhet.  Vårt huvudkontor och tillverkningsanläggning, som är hjärtat i vår verksamhet, ligger i Tusby i Finland. Vi har säljkontor i alla större städer i Finland liksom säljkontor i Sverige, Norge, Estland och Förenade Arabemiraten samt partners i Polen och Ukraina.

Våra VVS- och värmepumpsystem har en bred användning i såväl nya byggnader som i renoveringsprojekt med stränga krav på allt som gör inomhusklimatet angenämt, dvs. luftkvalitet, bullernivåer, temperaturstyrning och fuktighet. Industriföretag, IKT-sektorn och OEM-maskintillverkare förlitar sig på Chillers teknologi för att möta sina kyl- och värmebehov.

Tid är pengar…

Våra produkter är därför designade för enkel installation och underhåll. Alla Chillers produkter monteras och testats på fabriken, vilket gör att utrustningen är enkel och kostnadseffektiv att installera.

…och det är energi också

Ända sedan starten har energieffektivitet varit en av våra viktigaste designfrågor. Skärpta bestämmelser och ökade energipriser (inte att förglömma strävan efter en grönare miljö!) driver vårt folk att arbeta hårdare för att komma på innovativa lösningar för ännu mer energieffektiva produkter.

“Det finns ett sätt att förbättra det – hitta det”

    ~Thomas A. Edison

Och det är skälet till att vi investerar en hel del i produktutveckling.  Vi vet att om man ska skapa något extraordinärt måste man ibland pröva de där 10 000 sätten som inte fungerar innan man kommer fram till ett som gör det. Kontinuerlig produktutveckling gör det möjligt för oss att erbjuda de högkvalitativa teknikledande produkter som Chiller är känt för.