Idealiska förhållanden för shopping

I köpcentret Goodman har man gjort stora investeringar för förbättring av luftkvalitet och temperatur eftersom dessa faktorer spelar en viktig roll när det gäller att skapa behagliga förhållanden. De företag som verkar i fastigheten har även insett vikten av högkvalitativ luftbehandling. Kunder och personal som arbetar i köpcentret vill inte att det ska vara för kallt eller för varmt.

Goodman är med sin tydliga layout och idealiska läge en bekväm plats att besöka. I det 26 000 m2 stora utrymmet finns det mer än 70 butiker och affärer som opererar inom ett brett verksamhetsområde. NCC Property Development Oy var ansvarig för datacentrets byggledning. NCC Rakennus Oy var huvudentreprenör och VVS-projektören Hannu Sydänmäki bidrog till projektet med expertis om installationsteknik.

Fastighetschefen Markku Salminen förklarar att energisäkerhet, användbarhet och teknisk support är viktiga för anläggningar som köpcentra.

Omfattande kylsystem

Chiller levererade fyra Chillquick köldbärarstationer och vattenkylda kylmaskiner, sex vätskekylare och hundratals fancoilenheter till köpcentret. Stora enheter är placerade i två separata maskinrum. En vattenkyld kylmaskin och en köldbärarstation är installerade i båda utrymmena. Vätskekylarna är placerade på byggnadens tak.

Aggregaten genererar all den kylenergi som krävs för affärslokalerna i fastigheten. Kylningen sker via ventilationssystemet och kompletteras vid behov med undertaksplacerade Box fancoilenheter. Sydänmäki förklarar att systemet styrs av ett automatiksystem och, när så är möjligt, kopplas frikylningsfunktionen in.

Komfortabla förhållanden för kunder och personal

Fastighetschefen Markku Salminen svarar för underhållet hos Goodman. Det betyder i praktiken att säkerställa att alla system fungerar på rätt sätt.

”Vi har lyckats hitta en perfekt medelväg där personalen kan arbeta utan ytterkläder och kunderna blir inte varma i sina ytterkläder”, förklarar Salminen. Chillers apparater tar hand om den rumsspecifika kylningen som styrs av byggnadens automatiksystem.

Under en värmebölja i somras fick systemet verkligen visa vad det dög till. ”Apparaterna fungerade utan mankemang och upprätthöll den önskade temperaturen under den tre veckor långa värmeböljan i augusti”, förklarar Salminen.

Lösningen i köpcentret

  • Chillquick köldbärarstationer
  • Vätskekylare
  • Box fancoilenhet