Bild från SARC Architects

Renoveringen av fastigheten Keilalampi som ägs av Regenero Oy, genomfördes under år 2020. De nya lokalerna togs i bruk i början av 2021. Byggnaden uppfyller WELL-standarden. Denna standard tar hänsyn till fastighetsstandarderna samt fastighetens påverkan på välbefinnandet och kräver kontinuerlig mätning av bland annat personalens komfort och mentala välbefinnande, utöver god luftkvalitet, akustik och belysning.

Fokus på låg ljudnivå

Enligt WELL-standarden måste ljudnivån vara mycket låg både inomhus och utanför byggnaden. Inomhus uppnåddes en mycket låg ljudnivå genom att dimensionera fläktkonvektorerna individuellt enligt radiatorstorlek, rutt och luftvolym utan att kompromissa med effektiviteten. Den låga ljudnivån på den externa Chillquick köldbärarstationerna uppnåddes med hjälp av enhetens City Kit-tillbehör och kompressorer som är utrustade med ljudskal.

Chiller-lösning

Enligt Sweco Oy:s planer för bostadstekniken, levererade Chiller fyra köldbärarstationer utomhus med frikylning och cirka 400 stycken fönsterbänksmonterade Studio fläktkonvektorer, samt 100 stycken Box fläktkonvektorer monterade i ett undertak.