Bild från SARC Architects

Regeneron Oy:s fastighet Keilalampi renoverades 2020 och de uppsnyggade lokalerna togs i bruk i början av 2021. Byggnaden uppfyller WELL-standarden. Förutom byggnadsstandarder betonar klassificeringssystemet byggnadens påverkan på människors hälsa och välbefinnande, vilket kräver kontinuerlig mätning inte bara av luftkvalitet, akustik och belysning utan även av personalens komfort och mentala välbefinnande.

Chillers lösning

Enligt Sweco Oy:s planer för bostadstekniken levererade Chiller fyra köldbärarstationer utomhus med frikylning, cirka 400 fönsterbänksmonterade Studio fläktkonvektorer och 100 Box fläktkonvektorer monterade i ett undertak.

Låga ljudnivåer i konstruktionens hjärta

Enligt WELL-standarden måste byggnaders bullernivåer vara extremt låga både inomhus och utomhus. Fläktkonvektorerna inomhus dimensioneras för varje utrymme efter konvektorstorlek, batteristorlek och luftvolym. Det ger låga bullernivåer utan att ge avkall på effektivitet. ChillQuick köldbärarstationer har en tyst drift tack vare tillbehöret City Kit och kompressorer som är utrustade med ljudskal.