Ett kylsystem från Chiller halverar energiförbrukningen

Chiller är en stor leverantör av kylsystem till hotell.  Företagets system har installerats i ett stort antal hotell i Norden. År 2017 ersattes Hotell Tartus kylsystem med kylaggregat från Chiller.

Kriterier för val av lösning för hotellet

Ett behagligt inomhusklimat spelar en viktig roll för gästernas välbefinnande i ett hotell. Låga ljudnivåer, konstant temperatur och dragfria förhållanden bridrar till en behaglig atmosfär i rummen. Detta är viktigt för hotellägaren eftersom nöjda gäster återvänder och rekommenderar hotellet till andra. Å andra sidan leder energiförbrukning till stora kostnader och optimeringen av dessa är särskilt viktig för hotell.

I samband med en renovering av anläggningarna uppgraderades Hotell Tartus kylsystem med en lösning från Chiller. Även om beläggningen var hög även före renoveringen ville hotellet investera i rumskomforten, som svar på den ökade konkurrensen inom hotellbranschen.

Två modellrum byggdes upp i hotellet inför urvalsprocessen. I dessa monterades de tilltänkta leverantörernas aggregat för testkörning. För kyllösningen valdes Chillers Grand fancoils och VariPro-automatik på grund av deras låga ljudnivåer, energieffektivitet, lätthet att underhålla och moderna system för styrning av rumstemperaturen. Lösningen kompletterades med ett värmeåtervinningssystem som möjliggör effektiv energianvändning. Även om inköpspriset för Chillers lösning inte var lägst, satsade hotellägaren på den, eftersom den medför lägre installations- och driftskostnader.

Chillers energieffektiva kylsystem

Den utomordentliga energieffektiviteten i Chillers kylsystem grundar sig på VariPro-automatiken, Grand fancoils och värmeåtervinningssystemet som optimerades speciellt för hotellet. Den energisparande VariPro-automatiken styr fläktvarvtalet, vattenflödet och radiatorerna. Det känner även av när ett fönster öppnas. Automatiken och den tryckoberoende ventilen i batteriet medför ett konstant vattenflöde vilket minskar pumpkostnaderna. Styrmekanismen för radiatorerna ansluts till systemet och förhindrar därmed samtidig värme och kyla. Om ett fönster öppnas, ger en givare signal till automatiken att stänga av kylningen. Spillenergi, som alstras vid kylningen av kompressorerna, återförs dessutom till värmeåtervinningssystemet och används för golvvärme och varmvattenberedning.

Halvering av energiförbrukningen

Hotel Tartu-komplexet besår av två byggnader. I projektets första skede ersattes kylsystemet endast i en del av komplexet. Under den tvååriga uppföljningsperioden i den renoverade delen halverades energiförbrukningen.

Mer positiv erfarenhetsåterföring

Gästerna kan betygsätta Hotel Tartu på webbsajten booking.com. De kan avge såväl positiva som negativa kommentarer. Efter renoveringen ökade procentandelen positiva kommentarer avsevärt. Gästerna uppskattar komforten, tystnaden och hur enkelt det är att justera rumstemperaturen.

Utomordentlig service

Ingenjören Heiki Lepik är extremt nöjd med hur smidigt projektet fortskred, servicen som Chiller tillhandahöll och fördelarna som uppnåddes vid renoveringen. Han tilldelades en kontaktperson som fanns till hands för att erbjuda hjälp att besvara tekniska spörsmål under hela projektet. Projektet kommer att fortsätta stegvis allt eftersom de gamla systemen i andra delar av hotellkomplexet ska ersättas med Chillers lösningar.