Havsvattenenergi nyttjas för att kyla inomhusluft

YIT Construction Ltd. ville installera den energieffektivaste lösningen och senaste teknologin i sju flerfamiljshus på området Merenkulkijanranta i Helsingfors. En av dessa lösningar utgjordes av Chillers kylsystem som nyttjar havsvatten för kylning av inomhusluften.

Energieffektiv kyllösning

I lösningen används havsvatten för att kyla ingående luft. Temperaturen på inkommande vatten i systemet är 15 °C. När frikylningseffekten i havsvattnet inte räcker till längre, startar kompressorkylsystemet. Kylvattnets temperatur ligger på 7 till 8 °C. Med hjälp av fancoilenheten kan luften avfuktas så att ett behagligt inomhusklimat skapas även när det är varmt och fuktigt ute.

I den kompressorbaserade driften uppnår Chillers system en kyleffekt på 84 kW (kylvatten 12/7 °C och havsvatten 25/30 °C). Systemets frikylningseffekt är 57 kW. Vid frikyla genererar maskinen kylvatten på 15 °C när inkommande havsvatten håller 10 °C, efter det startas kompressorsystemet.

De boende spelar en viktig roll för energieffektiviteten

De boende har stor påverkan på sina lägenheters energieffektivitet via de val och åtgärder de vidtar. Bostadsbolaget vid Merenkulkijanranta utformade lösningarna så att de uppmuntrade enskilda boende att övervaka sin energiförbrukning och vid behov vidta förändringar i sitt beteende. Detta underlättas genom att det finns vatten- och elmätare i varje lägenhet.

Havsvattenbaserat kylsystem för bostäder

Kylsystemet består av ett vattenkylaggregat, automatik för kyl- och kondensorkretsarna samt elkomponenter.

  • Chillquick köldbärarstation
  • Box fancoilenheter